บ.โฟลแมกไบโอเทค เปิดตัวบริการ “โดรน”เพื่อการเกษตรไทยยุค 4.0

1326

บริษัท โฟลแมกไบโอเทค จำกัด เปิดตัวบริการฉีดพ่นสารอาหารทางใบสูตรพิเศษเฉพาะตัวสำหรับพืชด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน เน้นช่วยเกษตรกรประหยัดเวลาและแรงงานในการทำงาน ทำให้เกษตรกรรมมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ตามนโยบายการพัฒนาสู่ Thailand 4.0 พร้อมเตรียมส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ประเทศเพื่อนบ้านในปีนี้

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 ถ.สุขุมวิท กทม. นายบุณยวัฒน์ มาอ่อง ประธานบริษัท โฟลแมกไบโอเทค จำกัด และนายธงชัย บุญญาลัยนุกุล รองประธาน บ.โลแมกไบโอเทค จำกัด ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “บริการฉีดพ่นสารอาหารทางใบ:นวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทย(โดรน)ยุค4.0”

โดยนายบุณยวัฒน์ กล่าวว่า บริษัท โฟลแมกไบโอเทค จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและความเชี่ยวชาญด้านปุ๋ยชีวภาพ ได้เริ่มเป็นผู้ให้บริการฉีดพ่นสารอาหารทางใบสูตรพิเศษเฉพาะตัวสำหรับพืชด้วย “อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน” ที่ช่วยให้เกษตรกรไทยประหยัดเวลาและแรงงานในการทำงาน มีความปลอดภัยสูง เพราะไม่สัมผัสกับสารเคมีโดยตรง เข้าถึงในสภาพพื้นที่ที่ทำงานยากได้ มีความแม่นยำสูงฉีดพ่นพืชได้ทั้งแปลง และไม่เหยียบย่ำพืชที่ปลูกให้เสียหายในขณะทำงาน โดยแนวคิดนี้ได้มาจากไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

ประธาน บ.โฟลแมกไบโอเทค จำกัด  กล่าวต่อว่า สำหรับโดรนเพื่อการเกษตรที่บริษัทฯ นำมาใช้นั้น ได้แก่ DJI รุ่น MG-1S ซึ่งสามารถบินได้ไกลจากระยะรีโมท 1 กิโลเมตรและสูง 50 เมตร สามารถฉีดพ่นได้ทั้งพืชไร่พืชสวน รวมไปถึงผักและผลไม้ มีถังบรรจุน้ำยาได้ 10 ลิตร ซึ่งสามารถฉีดพ่นแปลงการเกษตรได้ 3-10 ไร่ ภายใน 30 นาที โดยคิดค่าบริการไร่ละ 150-300 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแปลง

“ในการเปิดตัวครั้งนี้ ทางบริษัทมีแนวทางในการใช้โดรนเพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของบริษัทฯ เข้าตลาด เพื่อให้เกิดความง่ายในการตัดสินใจ เพราะโดรนมีความรวดเร็ว ตรงเป้าหมาย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ได้รับก็จะสูงขึ้น ทำให้การเกษตรกรรมมีความแข็งแกร่งมากขึ้น เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของเราที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ยากต่อการลอกเลียนแบบ มีความเฉพาะตัว ทำให้เป็นจุดแข็งทางการตลาด นอกจากนี้ เรายังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมแมลงพาหะนำโรค ที่มีความปลอดภัยกับสัตว์อื่น และได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีคุณภาพอย่างแน่นอน”นายบุญยวัฒน์ กล่าวและว่า ในปีนี้ เรามีแผนที่จะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารอาหารทางใบ Oppasika ไปทั่วประเทศ และยังมีแผนที่จะนำผลิตภัณฑ์นี้ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย