สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เปิดรับสมาชิกใหม่

988

 

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เปิดรับสมาชิกใหม่ พร้อมกระตุ้นนักวิชาการยกระดับงานวิจัยรองรับการพัฒนาประเทศ
โดย นายอัครกฤษณ์ นุ่นจันทร์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย กล่าวในการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561ที่ผ่านมา ว่า ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ เตรียมเสนอกิจกรรมเพิ่มสมาชิก กระชับสัมพันธ์ และหารายได้เข้าสมาคมฯ เพื่อบรรจุเป็นวาระ 4 ปี ซึ่งแผนงานกิจกรรมได้กำหนดไว้บางส่วนแล้ว เช่น การนำเสนองานวิจัยต่างประเทศ โบว์ลิ่งการกุศล ทัศนศึกษาต่างประเทศ ลีลาศย้อนยุค งานรางวัลสำหรับนักวิจัย กิจกรรม CSR การจัดเสวนาเชิงวิชาการ การเปิดรับสมาชิกใหม่ในงานอบรม เป็นต้น โดยฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ได้นำร่องรับสมัครสมาชิกใหม่สมาคมฯ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 9-13 สิงหาคมที่ผ่านมา มีผู้สนใจยื่นสมัครพอสมควร ถือเป็นกิจกรรมเริ่มต้นที่ดี

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนักวิชาการหรือนักวิจัย โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่จะทำงานวิจัยแบบขึ้นหิ้งอย่างเดียวคงไม่ได้ เนื่องจากประเทศจะพัฒนาได้ ต้องมีงานวิจัยรองรับ ดังนั้น นักวิจัยต้องยกระดับงานวิจัยให้ขายได้ หรือ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นโอกาสของนักวิจัยและนักวิชาการต่างๆ ในการเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคม ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการยกระดับงานวิจัย

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับทันทีจากสมาคมหลังสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ คือ ได้รับจดหมายข่าวกิจกรรมสมาคมฯ และความเคลื่อนไหวในวงการวิจัย ได้รับส่วนลดพิเศษในการฝึกอบรมการวิจัยที่สมาคมฯ จัดขึ้น ได้ร่วมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยของสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ทั้งในและนอกประเทศได้ในราคาพิเศษ ขึ้นทะเบียนเป็นคณะวิทยากร และคณะผู้วิจัยของสมาคม ได้เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการบริหาร มีสิทธิ์เป็นอนุกรรมการต่างๆ มีสิทธิ์ขอทุนได้เป็นเครือข่ายการวิจัยระหว่างหน่วยงาน ได้ใช้บริการคลินิกวิจัยของสมาคม สามารถขอคำปรึกษาการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ของสมาคม ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซด์ แล้วส่งไปที่ Email: ar@ar.or.th หรือสมัครได้ที่สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย