ก.อุตสาหกรรม เร่งผลักดันชุมชนบ้านไท-ยวน สู่หมู่บ้าน CIV พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

444

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม(รมว.อุตสาหกรรม) เป็นประธานและร่วมประชุมเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน SME 4.0 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พร้อมลงพื้นที่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ณ บ้านไท-ยวน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของไทย ภายใต้กรอบการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความเข้มแข็ง สร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานความได้เปรียบเชิงวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ สู่ Thailand 4.0

นายอุตตม รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า แนวทางการขับเคลื่อน SME4.0 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) มุ่งหวังยกระดับผู้ประกอบการและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยมีเครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ตนเห็นว่าจ.นครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า และยกระดับให้เป็นฮับอุตสาหกรรมของภาคอีสานในอนาคตอันใกล้ได้  โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมสัมมนา “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการเงิน การทำบัญชี และภาษีอากร ให้กับ SME และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งการมอบสินเชื่อตามมาตรการ Financial Literacy ของกระทรวงอุตสาหกรรม และมอบคูปองตรวจยกระดับมาตรฐาน SME ไทยสู่สากล ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้กับผู้ประกอบการที่อนุมัติสินเชื่อจากกองทุนการพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

นายอุตตม กล่าวต่อว่า ไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรม หอการค้า โดยขอให้จังหวัดเป็นแกนหลักในการจัดทีมรับผิดชอบในแต่ละโครงการร่วมกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน และภายใน 1 เดือนจากนี้ไป เชื่อว่าจะต้องมีข้อเสนอที่ชัดเจน โดยอาจจะมีการตั้งองค์กรระดับชาติขึ้นมารองรับ เช่น โคเนื้อส่วนเหนือที่จะเพิ่มคุณค่าจะทำอย่างไร เงินทุนต้องใช้เท่าไร ว่ากันเป็นเรื่องๆกันไป รูปแบบนั้นปัจจุบันยุคนี้ถ้าจะสร้างสรรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆก็ต้องทำแบบเรื่องเดียวและให้ชัดเจน โดยโยนโจทย์ไปกลางวง และต้องตอบให้ชัดเจนในทุกๆด้านแบบครบวงจร จะไม่มองเพียงปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาด้านเดียวอย่างที่เคยทำมา

 

เช่น เรื่องเกษตร ใครสนใจมาร่วมกันว่าอุตสาหกรรมชิ้นนี้ที่จะทำนั้นจะมีการขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างไร แต่รู้ว่าต้องพัฒนา และสินค้าใหม่ก็ต้องมีแผนและรู้ว่าทำอย่างไร เรียกว่า มีแพลตฟอร์ม หรือ ระบบปฏิบัติการที่ต่างกันไป และต้องมีการวางแผนทำเป็นระเบียบวาระการประชุมในเรื่องนั้นๆ ผมเชื่อว่าเรามีคนที่มีความรู้ความสามารถ เดิมเราทำก็ไปติดต่อเครือข่ายอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สนใจเข้ามาร่วมทำวิจัย โดยอาจจะต้องเป็นองค์กรระดับชาติโดยมีหน่วยงานที่มารองรับเรื่องนี้โดยเฉพาะ นี่เป็นแนวคิดที่จะทำต่อไป ซึ่งเป็นการพัฒนาระยะยาวที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน นี่คือโจทย์ใหญ่ของประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ ซีไอวี(CIV) ที่จะเข้าในปี 2562 ณ บ้านไท-ยวน และตลาดไท-ยวน ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เพื่อเยี่ยมชมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านชุมชน ในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยเริ่มจากภาคเกษตรให้มีการปรับตัว พัฒนาผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปผลผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ต่อยอดสู่อุตสาหกรรม และยกระดับสู่ความยั่งยืน