จ.สมุทรปราการ ชวนเที่ยวงาน“เทศกาลปลาสลิดติดดาว และของดีสมุทรปราการ” 17 – 21 ก.ย.61

543

เทศกาลปลาสลิดติดดาว และของดีสมุทรปราการ ครั้งที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการมาแล้ว!! จ.สมุทรปราการ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิด กลุ่มสหกรณ์แปรรูปปลาสลิด กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าotop ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 50 ราย จัดเทศกาลปลาสลิดติดดาว และของดีสมุทรปราการ เพื่อประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดพร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน อาทิเช่น ปลาสลิดตากแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากชุมชนอีกมากมาย ซึ่งงานครั้งที่ 1 “เปิดบ่อบางบ่อ จุดเริ่มต้นปลาสลิด” ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 – 7 กันยายน 2561 ณ ลานศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ และผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆ จำนวนมาก

เทศกาลปลาสลิดติดดาว และของดีสมุทรปราการ ครั้งที่ 2 “มัน เนื้อ แน่นมาก” พบกับผลิตภัณฑ์ และของดีจากชุมชนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 17 – 21 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น. ณ ลานศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ