บิ๊กน้อย ให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลก่อนร่วมชิงชัยที่ประเทศออสเตรเลีย

256

เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 29 กันยายน 2561 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เดินทางมาส่งและกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง โครงการห้องเรียนกีฬา ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง U19 รายการระดับนานาชาติ Australia Junior Volleyball Championships 2018 ณ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 7 ตุลาคม 2561


พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความสามารถทักษะด้านกีฬา โดยเริ่มที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อดำเนินการไปได้ระยะหนึ่งจึงได้ขายไปในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 12 โรงเรียน และภูมิภาคต่างๆ อีก 9 โรงเรียน โดยพบว่าผู้ปกครองพึงพอใจในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน ดังจะเห็นได้จากความสำเร็จของนักเรียน ซึ่งในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น


รมช.ศธ. กล่าวต่อว่า นอกจากกีฬาวอลเลย์บอล ยังมีในส่วนของโครงการห้องเรียนกีฬา ซึ่งเป็นกีฬา ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลหญิง บาสเก็ตบอล และจะเปิดรับฟุตบอลหญิงในปีการศึกษา 2562 ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการสร้างนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาที่คัดเลือกเข้าโครงการมาโดยเน้นนักกีฬาที่มีรูปร่างสูง แข็งแรง เน้นการพัฒนาร่างกายให้สามารถแข่งขันทัดเทียมกับนักกีฬาต่างประเทศได้ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สถาบันการพลศึกษา ในการนำเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการที่ดี รวมถึงวิทยาศาสตร์การแพทย์มาช่วยเสริมด้วย