พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดงาน “พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร” สืบสานพระราชปณิธาน ร.9

506

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเตรียมจัดงาน “พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร” ในวันที่ 3 และ 4 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เข้าชม และเรียนรู้พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาภาคการเกษตรของไทย


กิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร วิถีเกษตรของพ่อ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงการจัดการน้ำ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะทางด้านการเกษตรหลากหลาย การอบรมวิชาของแผ่นดิน อบรมเชิงปฏิบัติการ กว่า 10 วิชา อาทิ ระบบการเกษตรตามแนวพระราชดำริ เห็ดเยื่อไผ่ ระบบสวนครัวน้ำหยด น้ำหมัก 7 รส เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิชานั้นได้รับเกียรติจากกูรู ผู้รู้ ผู้ปฏิบัติจริง มาถ่ายทอดให้เกษตรกร ประชาชน และผู้สนใจได้มาเรียนรู้ และนำไปปรับประยุกต์ใช้ต่อ โดยเปิดลงทะเบียนเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้แล้วยังเลือก ชม ชิม ช้อป ซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรดีมีคุณภาพ จากเกษตรกรโดยตรง เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ที่นำมาจัดจำหน่ายในราคามิตรภาพ กว่า 100 ร้านค้า”
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2529-2212-13 มือถือ 087-359-7171 , 094-649-2333 หรือทาง www.wisdomking.or.th Line ID:@wisdomkingfan ทาง Facebook : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ