เอ็นไอเอชวนเปิดมุมมองใหม่กับประเทศไทยที่แตกต่างใน “เทศกาลนวัตกรรม”

344

เอ็นไอเอชวนเปิดมุมมองใหม่กับประเทศไทยที่แตกต่างใน “เทศกาลนวัตกรรม”ครั้งแรกในไทย สัมผัสประสบการณ์กับสุดยอดนวัตกรรมฝีมือคนไทย และนวัตกรรมระดับโลก

เมื่อวันที่ 5  ตุลาคม 2561 ที่ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2018” กับครั้งแรกของประเทศ จัดงานในรูปแบบเทศกาลนวัตกรรม (Innovation Festival) เน้นยกระดับการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม มุ่งสร้างให้เกิดการรับรู้และให้เกิดการยอมรับในระดับสากล ถึงศักยภาพของประเทศไทยที่มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างรวดเร็ว ตั้งเป้าผลักดันดัชนีนวัตกรรมขยับก้าวกระโดดต่อเนื่อง พร้อมเปิดเวทีประกาศผลรางวัลนวัตกรรมประจำปี 2561 วันที่ 4-7 ตุลาคม 2561

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การปฏิรูปประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 …เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”ว่า “ประเทศไทย 4.0 คือ การขับปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” โดยต้องส่งเสริมภาคการผลิตให้ไปสู่การพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรม ต้องขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับภาคบริการไปสู่งานบริการคุณค่าสูงที่อยู่บนฐานของความรู้และความเชี่ยวชาญ “นวัตกรรม” จึงเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อน ซึ่งต้องเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน คือ ยกระดับนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร ภาคบริการ ภาคประชาสังคมและเครือข่ายทุกภาคส่วน

ดร. สุวิทย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ หนึ่งในเป้าหมายสำคัญเพื่อตอบโจทย์การปฏิรูปไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” คือการผลักดันประเทศไทยให้ไปสู่การเป็น “ประเทศแห่งนวัตกรรม (Innovation Nation)” หรือประเทศที่พร้อมเติบโตควบคู่กับความเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงได้ โดยต้องเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งจากพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานที่นำไปสู่โอกาสการพัฒนานวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเครื่องมือและกลไกสนับสนุน รวมถึงพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของนวัตกรรม ที่นำไปสู่การเพิ่มจำนวนนวัตกรรมและผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ระบบ และการส่งเสริมให้เกิดพลวัตการเติบโต เพื่อยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมทั้งในระดับบุคคล องค์กรและประเทศ ให้พร้อมเติบโตไปอย่างเข้มแข็ง และพร้อมสำหรับการสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต

ด้านดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ในฐานะผู้จัดงาน กล่าวว่า “งาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2018” ภายใต้แนวคิดปีนี้มาในรูปแบบใหม่ที่เรียก “เทศกาลนวัตกรรม” ที่จะมาพร้อมกับกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนานแบบเฟสติวัล ตลอดการเข้าชมงาน FAIR : งานแสดงนวัตกรรม…ที่ยิ่งใหญ่สุดครั้งเดียวในรอบปี FIN : เปิดธุรกิจนวัตกรรมกับบริการของภาครัฐ…โอกาสใหม่ในอนาคต และ FUN : สนุกสนานกับประสบการณ์หลากหลายนวัตกรรม…ที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา ตั้งแต่การให้ทุนวิจัย การพัฒนาทุนมนุษย์และงานวิจัย การใช้ประโยชน์งานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกันผนึกกำลังนำเสนอผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ เพื่อสร้างความชัดเจนของประเทศไทยที่มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างรวดเร็ว”

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวต่อว่า ภายในงานประกอบด้วย โซนนิทรรศการ 7 โซน  ประกอบ้วย โซน พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย ,โซน นวัตกรรมประเทศไทย ที่มาพร้อมกับ 80 ผลงานนวัตกรรมจาก 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น(อุตสาหกรรม,สุขภาพ,ท่องเที่ยว,ไมซ์,อาหาร,เกษตร,การศึกษา,การเงิน,บิสิเนสโซลูชั่น และ ไลฟ์สไตล์) และ 8 โครงการเด่น (ย่านนวัตกรรม,ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี,ย่านวัตกรรมปุณวิถี,เชิงพื้นที่,ย่านสร้างสรรค์,เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก,อินโนฮับ,สตาร์ทอัพ) และ 15 หน่วยงานภาครํบที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพภารวต้ โซน “รางวัลนวัตกรรม(Innovation Award) กับ 126 ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม โซน”อาชีพในศตวรรษที่ 21” โซนองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โซน “International Innovation”ที่จะมาโชว์ผลงานนวัตกรรมระดับประเทศจาก 6 ประเทศ 21 องค์กร เช่น เกาหลีใต้ โปแลนด์,ฮ่องกง,ญี่ปุ่น,อิสลาเอล,มาเลเซีย และโซนผู้สนับสนุน

านในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของประเทศเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ตั้งแต่กลุ่มเยาวชน สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ผู้บริหาร และประชาชนทั่วไป จากการเข้ามารับบริการต่างๆ จากหน่วยงานรัฐ ศึกษาแนวทางการสร้างธุรกิจนวัตกรรม ศึกษาแนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ไม่ควรพลาดกับเทศกาลนวัตกรรม งาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 ครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4 – 7 ตุลาคม นี้ ที่ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวต่ออีกว่า การจัดงานในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข และน.พ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษษธิการ พร้อมทั้ง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลบี มาร่วมเปิดตัว “ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี”ในครั้งนี้ด้วย