บริษัทลีมาเน็กเวิร์คจัดงาน Lina Concert – Passion of Rothschild ธุรกิจเทคโนโลยี blockchain

207

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่โรงแรมเลอเมอริเดียน กรุงเทพฯ บริษัท Lina Network(ลีมาเน็กเวิร์ค) จัดงาน Lina Concert – Passion of Rothschild โดย Baroness Charlotte de Rothschild  โดยมีเจ้าของธุรกิจและนักธุรกิจบริษัทขนาดใหญ่ จากประเทศญี่ปุ่น อินเดีย ไทย และเวียดนาม มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

บริษัท Lina Network เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเทคโนโลยี blockchain และ AIที่สามารถรองรับ ธุรกิจด้าน การเงินการธนาคาร สารสนเทศการเกษตรกาท่องเที่ยวสุขภาพและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยภายในงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านธุรกิจ ระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งของประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินเดีย และประเทศเวียดนาม  ในเรื่องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยี blockchain  ของ บริษัท Lina Network และนักธุรกิจ ส่วนใหญ่พอใจกับผลการใช้ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ก้าวล้ำหน้า ของบริษัท Lina Network ที่มีความโปร่งใส รักษาความปลอดภัย มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ ลดค่าใช้จ่าย

เพราะช่วงที่ผ่านมา เทคโนโลยีในการผลิตและบริการกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้องค์กรขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่  สำหรับในประเทศไทยการพัฒนาเหล่านี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์เร่งการพัฒนาให้อยู่ในระดับสูงขึ้นของประเทศไทยฉบับที่ 4.0 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปีของรัฐบาล ในการนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างสังคมที่มีความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืน เทคโนโลยี Blockchain คาดว่าจะยังคงเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่รวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยและเวียดนามซึ่งเป็นสองประเทศมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเป็นผู้นำ และด้วยวิสัยทัศน์ของนาย Vu Truong Ca ประธานบริษัท ของบริษัท Lina Network จึงได้รับการยอมรับ จากนักธุรกิจไทย และ เจ้าของธุรกิจมานาน ด้วยเทคโนโลยีและนโยบาย  รวมถึงความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดี จึงทำให้การลงทุนระหว่างไทยและเวียดนาม เพิ่มมากขึ้น

ในประเทศไทย บริษัท Lina Network มองว่ายังเป็นตลาดที่สำคัญ และคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในด้านเทคโนโลยี blockchain เพิ่มมากขึ้นอีกประเทศหนึ่ง พันธมิตรทางธุรกิจของ บริษัท Lina Network ในประเทศไทย เช่น SAP Siam Food International และ AIM THAI