จีซี ประกาศผลประกวดวาดภาพระบายสี ปี4 เยาวชนไทยเข้าใจเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข

578

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ประกาศผลการประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมีปี 4” หัวข้อ “เคมี…ที่เข้าถึงทุกความสุข” ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวม 39 รางวัล เพื่อเข้าใจประโยชน์ของปิโตรเคมี พร้อมจัดเวิร์กชอปวาดภาพบนผืนผ้าขนาด 10 เมตร

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ จีซี เปิดเผยว่า จีซี ได้จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี เป็นปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “เคมี…ที่เข้าถึงทุกความสุข” เพื่อให้เยาวชนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านศิลปะในการวาดภาพระบายสี โดยใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวิร์กชอปวาดรูปบนผืนผ้าความยาว 10 เมตรอีกด้วย

นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า   โครงการวาดภาพระบายสีฯ ในปีนี้ มีเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 1,000 ชิ้น จากโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งผลงานที่ได้รับการติดสินเข้ารับรางวัลรวม 39 รางวัล จากคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะ โดยเกณฑ์การตัดสินให้ความสำคัญในด้านการสื่อความหมายที่เกี่ยวกับเคมีที่สร้างความสุข และการมีความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและเทคนิคการวาดภาพที่โดดเด่น

“ในปีนี้ จะเห็นว่า ผลงานของเยาวชนที่ส่งเข้าประกวด สามารถสื่อให้เห็นถึงการตระหนักรู้ของปิโตรเคมีมากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโดยเฉพาะพลาสติก หากทำให้เป็นขยะก็จะสร้างความเสียหาย แต่หากนำพลาสติกเหล่านี้นำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ทำให้เกิดมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่น ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Living เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ในประเทศ และเพื่อใช้ในการผลิตปิโตรเคมีอย่างคุ้มค่ามากที่สุด” นายสุพัฒนพงษ์ กล่าว

นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับผลการประกวดวาดภาพระบายสีในปีนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1.ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.จันทร์รำไพ สุริยาวรกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน จ.สงขลา 2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ด.ญ.กัลยณัฎฐ์ โอษธีศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร และ3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ น.ส.จุฑามาศ รัตนะพิบูลย์กุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” จ.ชลบุรี ทั้งนี้ สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะในปีนี้ จะมีการนำไปต่อยอดผลิตเป็นของที่ระลึก เช่น ผ้าพันคอ กระเป๋า แก้วน้ำเป็นต้น และในอนาคตจะมีการพัฒนาไปสู่โครงการที่มีขนาดใหญ่ต่อไป