เครื่องดื่มรังนก “บีเวล” ประกาศผลแล้ว Bwell Be The New You

557

 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกแท้จากธรรมชาติ 100% บีเวล  ประกาศผลผู้ชนะเลิศกิจกรรม Bwell Be The New You เป็น “คุณ” ที่ดีกว่าเดิม กิจกรรมยิ่งใหญ่จัดขึ้นพร้อมกัน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว จีน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก 3 Influencers
ชื่อดัง มิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร Body Weight Trainer เมย์  พิชญ์นาฎ สาขากร
Attitude and Personality Trainer และเชฟบัส ธวัชชัย อัครวงศ์วัฒนา Nutrition Advisor  ให้เกียรติร่วมงาน

น.ส. ธนัทอร สุรีย์รักษณ์ “บีเวล” ประกาศผลแล้ว ประธานบริหาร บริษัท ไทยเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการคัดเลือกผู้โชคดี 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง 3 ด้านให้ดีกว่าเดิมในแบบที่คุณเป็น โดยตลอดระยะเวลา 2 เดือน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Workshop โดยครั้งที่ 1 เป็นกิจกรรมNutrition สาธิตการทำอาหารและเรียนรู้หลักโภชนาการ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน โดย เชฟบัส ธวัชชัย อัครวงศ์วัฒนา  Nutrition Advisor   ที่มาสอนสูตรและเทคนิคการทำน้ำสลัดประเภทต่างๆ เพื่อที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้นำไปปรับใช้ให้เหมาะกับตนเอง

Workshop ครั้งที่ 2 Body Weight การออกกำลังกายด้วยตนเอง  เป็นการใช้น้ำหนักของร่างกายผู้ออกกำลังกายเอง มาเป็นตัวต้านทานการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ให้เกิดความแข็งแรงของร่างกาย โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ยกน้ำหนักเสริม โดยมี คุณมิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร  Body Weight Trainer นำทีมฝึกสอนให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นท่าออกกำลังกายแบบง่ายๆ ที่สามารถทำได้เองที่บ้าน แต่จะต้องมีวินัยในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  Workshop ครั้งที่ 3 Attitude and Personality หัวข้อ“Change  เปลี่ยนได้…ไม่ยาก” โดย คุณธนาวุฒิ อาจกิจโกศล และคุณชัชวิน อุณหะนันท์ สอนเรื่องการปรับท่าทาง ทางกายภาพเพื่อสุขภาพที่ดีการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ การเดิน ยืน ลุก นั่ง มารยาททางสังคม และบนโต๊ะอาหาร ซึ่งทุกกิจกรรมWorkshop จะมีการเก็บคะแนนเพื่อคัดเลือกผู้ชนะ เพื่อร่วมฉลอง Exclusive Party บนเรือยอร์ชสุดหรู พร้อมกับผู้ชนะอีก 5 ประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ชนะของประเทศไทย ได้แก่คุณนดา เส้นบัตร คุณกวินทร์พัชจ์ ธรากุล และคุณปณัฐฐา สุทรเวชพงษ์

“กิจกรรม Bwell Be The New You เป็น “คุณ”ที่ดีกว่าเดิม หวังที่จะพัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้ดีขึ้นในทุกด้านตามแบบฉบับของตัวเอง เป็นการพัฒนาศักยภาพเดิมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนให้ เป็น “คุณ” ที่ดีกว่าเดิม” ประธานบริหาร กล่าวในที่สุด