เปิดตัวโครงการ ชีพจรลง South เม้าส์ผ่านกล้อง ท่องชายแดน 3 จังหวัดใต้

694

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  จัดแถลงข่าว “เปิดตัวโครงการ ชีพจรลง South เม้าส์ผ่านกล้อง ท่องชายแดน” โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ได้ร่วมจัด โครงการ ชีพจรลง South เม้าส์ผ่านกล้อง ท่องชายแดน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่สงบร่มเย็นซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีของพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านภาพถ่ายมุมมองใหม่ โดยคณะ ช่างภาพมืออาชีพ และศิลปิน ดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงมาร่วมประชาสัมพันธ์ในโครงการดังกล่าว

ภายในงานแถลงข่าว ประกอบด้วย นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ เป็นประธานเปิดตัวโครงการ ร่วมด้วย นายนพคุณ กุลสุจริต นายกสมาคม่ายถาพกรุงเทพ, อาจารย์ประสพ มัจฉาชีพ ศิลปินนักถ่ายภาพไทยปี 2547 พร้อมพบกับ 3 คนดัง ที่ร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สวยงามและไม่ค่อยมีคนรู้จัก ได้แก่ เจษฎ์พิพัฒน์ ติละพรพัฒน์ ดารา-นักแสดงจากช่องวัน , แซมมี่ เคาวเวลล์ ดารา-นักแสดงช่อง7, Maria Clara Sosa Perdomo (Miss Grand Internationnal 2018) และช่างภาพมืออาชีพ จากสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ(Bangkok Photographic Society)

นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ กล่าวเปิดงานว่า โครงการ “ชีพจรลง South เม้าส์ผ่านกล้อง ท่องชายแดน” ต้องการมุ่งเน้นไปที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ปรับภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับนักท่องเที่ยวในการปรับทัศนคติที่ดีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวของพื้นที่ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง และสร้างรายได้สู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการบูรณาการในการทำงานกับทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยวให้เป็นเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน”

อีกทั้งได้มีการนำช่างภาพมืออาชีพ พร้อมศิลปินดาราที่มีชื่อเสียง ลงพื้นที่เพื่อภ่ายภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของผู้คนในพื้นที่ พร้อมทั้งลงไปในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสดใหม่ ไร้การปรุงแต่งเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียของดาราศิลปินเหล่านั้น และยังนำมาจัดทำเป็นนิทรรศการภายในหมู่บ้านภาคใต้ ของงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2562 ที่ สวนลุมพินี อันจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเกิดความต้องการเดินทางลงไปสัมผัสในพื้นที่จริง โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะลงไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิตความเรียบง่ายของผู้คนในพื้นที่จริง เพื่อเป็นการเปิดมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวในพื้นที่ปลายด้ามขวานของประเทศไทยในครั้งนี้