ศูนย์สุขภาพสตรี รพ.จุฬาภรณ์ รร.นักอัลตราซาวด์ฯ และสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย จัดโครงการ “Wake up สตรีไทย ปลอดภัยไร้มะเร็งปากมดลูก รู้ไว้ป้องกัน HPV”

747

ศูนย์สุขภาพสตรี รพ.จุฬาภรณ์ รร.นักอัลตราซาวด์ฯ และสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย จัดโครงการ “Wake up สตรีไทย ปลอดภัยไร้มะเร็งปากมดลูก รู้ไว้ป้องกัน HPV”

มกราคม เดือนรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ และสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย บูรณาการความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาพให้สตรีไทยได้ตระหนักรู้ถึงการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสเอชพีวีซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูกที่คร่าชีวิตสตรีไทยเฉลี่ยถึงวันละ 14 คน ภายใต้แคมเปญรณรงค์ “Wake up สตรีไทย ปลอดภัยไร้มะเร็งปากมดลูก รู้ไว้ป้องกัน HPV”

ซึ่งภายในงานได้มีการจัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสเอชพีวีและวิธีป้องกันสตรีไทยให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์จตุพล ศรีสมบูรณ์ นายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย และ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และหัวหน้าศูนย์สุขภาพสตรี  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคุณแพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ และ บูม-สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง ที่ได้มาร่วมแบ่งปันเรื่องราว และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมรณรงค์ให้ประเทศไทยปลอดภัยไร้มะเร็งปากมดลูก

นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ได้จัดบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการตรวจเช็กสุขภาพ และให้คำปรึกษาด้านโรคทางนรีเวชแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ ตรวจอัลตราซาวด์เชิงกรานสตรีในกลุ่มที่มีอาการผิดปกติ อาทิ ปวดท้องน้อย ปวดประจำเดือน เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด หรือคลำได้ก้อน, ตรวจมวลกระดูกพร้อมให้คำปรึกษาวัยทองสำหรับสตรีอายุ 45 ปีขึ้นไป, ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชพีวี และรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีกับทีมแพทย์เฉพาะทาง ตลอดจนการสอนตรวจคลำเต้านมด้วยตนเอง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อเร็วๆนี้ โดยมีพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รักษาการรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนและพัฒนาโครงการใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมบุคลากรทางการแพทย์จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

อนึ่ง ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผสานทุกความเชี่ยวชาญ ปกป้องเคียงข้างสตรีไทยด้วยชุดโปรแกรมสุขภาพดีสตรีไทย ปลอดภัยไร้มะเร็งปากมดลูก Wake up สตรีไทย รู้จัก ป้องกัน ใส่ใจ คัดกรองสุขภาพสตรีในอัตราพิเศษตลอดปี 2562 อาทิ ตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV DNA) 14 สายพันธุ์ ราคา 990 บาท, ตรวจภายในและอัลตราซาวด์อุ้งเชิงกราน ราคา 990 บาท, ตรวจภายในเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ราคา 790 บาท, ตรวจภายในเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเอชพีวี ราคา 1,590 บาท และวัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวีชนิด 4 สายพันธุ์ ราคาเข็มละ 1,990 บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายเข้ารับบริการได้ที่ โทร. 0 2576 6565 / 0 2576 6594