พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เปิดโมเดลปี 62 พร้อมรับมือ 5G ปักธงลุยธุรกิจบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัย

231

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดโมเดลธุรกิจปี 2562 ต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยีเต็มรูปแบบวางรากฐานเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค 5G พร้อมสร้างความแข็งแกร่งด้านธุรกิจและการเงิน เพิ่มการเติบโตของธุรกิจบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัยที่เป็นหนึ่งในธุรกิจสร้างชื่อ และเป็นผู้นำตลาดอยู่แล้ว โดยขยายฐานลูกค้าให้หลากหลายและอยู่ในกลุ่มศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้ เน้นเติบโตอย่างยั่งยืนมากกว่าการเร่งเติบโต วางเป้ารายได้รวมเติบโตใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า

นายอนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า ปี 2562 นี้ นับเป็นปีแห่งความท้าทาย แม้หลายหน่วยงานจะประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง จากการบริโภคภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัวตามรายได้ครัวเรือนที่ปรับดีขึ้นและกระจายตัวมากขึ้น การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวตามการย้ายฐานการผลิตมายังไทย และโครงการร่วมลงทุนของรัฐและเอกชนในโครงสร้างพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญความเสี่ยงด้านต่ำมากขึ้น ได้แก่ เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอลง ตลอดจนมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์ แม้ภาพรวมมีแนวโน้มชะลอตัวลงในกลุ่มผู้ซื้อเพื่อลงทุน แต่คาดว่าการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่เองน่าจะยังคงเติบโตได้ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

“กลยุทธ์การดำเนินงานของพลัสฯ ในปี 2562 ยังคงเดินหน้าตามแผนงานหลัก โดยให้ความสำคัญกับ 2 ด้านหลักเป็นพิเศษ ได้แก่ การต่อยอดเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเป็นการวางรากฐานการเข้าสู่ยุค 5G ซึ่งปีที่ผ่านมามีการพัฒนาไอโอที (Internet of Things : IoT) นำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมต่อระบบต่างๆ ในอาคารที่พักอาศัย เพื่อจัดการดูแลอาคารจากศูนย์กลางอย่างมีประสิทธิภาพ และในปีนี้จะพัฒนาต่อยอดให้ครอบคลุมหลายระบบการทำงานมากขึ้น เพื่อวางรากฐานเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการให้มีความพร้อมและสามารถเติบโตอย่างมั่นคงในยุคที่กำลังพัฒนาเข้าสู่ 5G โดยมองว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยในยุคปัจจุบัน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการในอนาคต ถัดมาคือการสร้างความแข็งแกร่งด้านธุรกิจและการเงิน ยกระดับมาตรฐานการทำงานและการบริการให้มีความยืดหยุ่นพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ในฐานะผู้นำธุรกิจทางด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ได้เปรียบจากการลงทุนพัฒนาความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปีในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนรักษาจุดแข็งที่มีการพัฒนาและนำเสนอบริการใหม่ๆ ให้กับลูกค้า สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและเหนือความคาดหมายให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงความเป็นพลัสฯ

โดยเฉพาะล่าสุด การเปิดตัว Plus Eduplex สถาบันแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน ตลอดจนบริการที่ปรึกษาซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพสู่การยกระดับมาตรฐานการทำงานในภาพรวมของอุตสาหกรรม ซึ่งปีนี้ พลัสฯ เน้นเดินหน้าธุรกิจบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัย ที่พลัสฯ มั่นใจว่าเป็นผู้ให้บริการที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย สอดคล้องกับการประเมินแนวโน้มสถานการณ์ในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มองว่ากลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่เองยังคงเติบโตได้ใกล้เคียงกับปีก่อน ซึ่งลูกค้ากลุ่มที่ซื้อเพื่ออยู่เองนี้มักจะเลือกโครงการที่มีบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ พลัสฯ จึงปักธงชูธุรกิจนี้โดยขยายฐานลูกค้าให้หลากหลาย รับบริหารโครงการในกลุ่มที่สามารถแข่งขันได้ดีและมีศักยภาพในการเติบโตที่มั่นคงมากกว่าการเร่งการเติบโต

สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานนั้น คาดว่าจะเติบโตได้ใกล้เคียงกับปี 2561 ที่ผ่านมา ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,300 ล้านบาท (เติบโตจากปี 2560 20%) โดยเป้าสัดส่วนรายได้ในปีนี้แบ่งเป็น 65% มาจากงานด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ และ 35% มาจากงานขาย” นายอนุกูล กล่าว