ศฝก.วัดญาณสังวรารามฯ เชิญเที่ยวงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 21

4111

นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดเผยว่า ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน. เข้าร่วมงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิด “เกษตร’สุข ด้วยศาสตร์พระราชา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา  08.00 – 20.00 น. ณ บริเวณแปลงสาธิต ทดลองศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม ฯ  ซึ่งงานดังกล่าว เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อประชาชนชาวไทย

  สำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจประกอบด้วย การนำเสนอผลการศึกษาวิจัยด้านเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา กศน. การจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมเสวนาวิชาการ การแสดงของนักเรียน นักศึกษา การจำหน่ายพืชผักไร้สารพิษผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน รวมทั้งสินค้าด้านการเกษตรจากภาครัฐและเอกชนอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ถือเป็นไฮไลท์ของการจัดงานในครั้งนี้  คือ การประกวดธิดาผัก แบบไม่จำกัดเพศ ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 4 รุ่น คือ รุ่นต้นอ่อน อายุระหว่าง  4 – 6 ปี  รุ่นต้นกล้า อายุระหว่าง 7 – 12 ปี รุ่นผลิบาน อายุระหว่าง 13 – 20 ปี และรุ่นผลัดใบ อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป ซึ่งการประกวดในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมงานแล้ว ยังถือเป็นการสร้างสีสันให้แก่การจัดงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ในปีนี้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริเวณแปลงสาธิต ทดลองศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม ฯ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3834 -3608 – 10   ในวันและเวลาราชการ