Blackmores สานต่อกิจกรรม B for Earth ปีที่5 รณรงค์ลดปัญหาโลกร้อน นำขวดแก้วแบลคมอร์สปลูกผัก

504

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม Blackmores B for Earth ปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด “1 ขวดจากคุณ = ผัก 1 มื้อ
ของน้อง” กิจกรรมดีๆ ที่บริษัท แบลคมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย
น.ส.ผสุดี สุจิตจร ผู้จัดการทั่วไป
จัดขึ้น เพื่อชวนให้ทุกคนร่วมกันใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

แบลคมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นว่า บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเช่น บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากแก้วสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ดังนั้น บริษัทฯ จึงนำแนวคิดภายใต้หลักการ 3 R คือ Reduce   ลดการทิ้งบรรจุภัณฑ์แก้ว ไม่เพิ่มขยะต่อสิ่งแวดล้อม  Reuse  การใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์อื่น และ Recycle คือนำกลับไปใช้เป็นวัตถุดิบหลอมเป็นผลิตภัณฑ์แก้วรูปแบบใหม่ ๆ  โดยกิจกรรม Blackmores B for Earth รณรงค์ให้ลูกค้านำขวดแก้วเปล่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินแบลคมอร์สใช้เป็นส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์และนำขวดเปล่าเหล่านั้นกลับเข้าสู่กระบวนการ Reduce และ Reuse ด้วยกิจกรรมพิเศษ 1ขวดจากคุณ = ผัก 1 มื้อของน้อง เชิญชวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากทั่วประเทศส่งผลงานการประกวดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จากขวดแก้วเปล่าแบลคมอร์ส เพื่อชิงทุนการศึกษา กว่า 120,000 บาท

ทั้งนี้การจัดประกวดการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ในขวดแก้วแบลคมอร์ส บริษัทฯ ได้จัดทำคลิปวิดีโอ ขั้นตอนการปลูกผักจากผู้เชี่ยวชาญการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ให้นักเรียนได้ศึกษาถึงขั้นตอนการปลูก ซึ่งมีน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษากว่า 97 แห่ง ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน โดยผักที่ปลูกจะต้องเป็นผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า วอเตอร์เครสใบเล็ก วอเตอร์เครสใบใหญ่ ซึ่งเป็นผักรับประทานง่าย และมากด้วยคุณค่าทางสารอาหารพร้อมถ่ายทำคลิปวิดีโอ การปลูกจนไปถึงการปรุงอาหาร เพื่อให้ตรงกับแนวคิดที่ว่า “1 ขวดจากคุณ = ผัก 1 มื้อของน้อง”  ซึ่งโรงเรียนที่ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนแม่ลายเหนือ จ.เชียงใหม่

ส่วนขวดเปล่าอีกกว่า 1.3 ตัน ที่ลูกค้านำเข้าร่วมกิจกรรมได้นำกลับเข้าไปสู่กระบวนการ Recycle ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายขวดเปล่ากว่า 1.3 ตัน มอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ซึ่งมีเด็กๆ อยู่ในความดูแลกว่า 400 คน พร้อมทั้งนำวิทยากรสอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในขวดแก้วเปล่าแบลคมอร์ส โดยเด็กๆ ในบ้านราชวิถีทุกคนจะได้ปลูกผักเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการทำอาหารรับประทานเองทุกวันหยุด การเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การใช้ทรัพยาการอย่างรู้คุณค่า ได้ผักที่สะอาดและปลอดภัยจากสารพิษ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสารอาหาร

“การจัดกิจกรรม Blackmores B for Earth ปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและเราสามารถช่วยกันลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ โดยทุกครั้งที่ผ่านมากิจกรรมนี้ได้รับเสียงตอบรับ
จากลูกค้านำขวดเปล่าแบลคมอร์สเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 1 ตันทุกปี เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล แต่ในปีที่5 นี้ แบลคมอร์สต้องการปลูกจิตสำนึกในเรื่องนี้ไปสู่เด็กให้รู้จักการนำสิ่งของใกล้ตัวมาใช้ซ้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์  เช่น การปลูกผักจากขวดแก้ว   เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำ ช่วยลดปัญหาโลกร้อน และยังได้รับประโยชน์จากสารอาหารในผักที่ปลูกเอง ซึ่งการเรียนรู้ด้วยตัวเด็กเอง
เราเชื่อว่า เด็กจะเข้าใจถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น และรู้จักประยุกต์ใช้ทรัพยากรใกล้ตัวให้เกิดคุณค่ามากที่สุด” น.ส.ผุสดี กล่าว