ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ชวนเยาวชนเรียนรู้ดาราศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ 30 มีนาคม นี้

520

นางตติยา ใจบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) เปิดเผยว่าศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สังกัดสำนักงาน กศน. ได้จัดการแสดงท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ ซึ่งเป็นการแสดงทางท้องฟ้าจำลองบรรยายภาษาอังกฤษ ในรอบเวลา 12.00 น. ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 นี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งโดยปกติแล้วในส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ได้เปิดการแสดงทางท้องฟ้าจำลองเป็นรอบ ๆ ละ ชั่วโมง รองรับผู้ชม 280 คน/รอบ บรรยายให้ความรู้ด้าน ดาราศาสตร์และอวกาศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดฉายภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาว และสื่อ มัลติมีเดีย

ซึ่งใน สัปดาห์จะมีรอบบรรยายภาษาอังกฤษเพียง รอบ คือ รอบ 10.00 น. ของทุก ๆ วันอังคาร  แต่สำหรับในเดือนมีนาคมนี้ ได้เปิดรอบการแสดงทางท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ จำนวน 2 วัน  ได้แก่ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 และในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ซึ่งภายหลังจากที่ได้เปิดรอบการแสดงทางท้องฟ้าจำลองเพิ่มเติมเป็นวันแรก ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและประชาชนทั่วไปเดินทางมาร่วมรับชมการแสดงทางท้องฟ้าจำลองบรรยายภาษาอังกฤษ รวมทั้งร่วมกิจกรรมพิเศษที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จัดไว้ให้อย่างคับคั่ง

นางตติยา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการแสดงทางท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ ครั้งที่ 2 ที่จะเกิดขึ้น ในเวลา 12.00 น. ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 นี้ จะเป็นการแสดงทางท้องฟ้าจำลองบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ และฉายภาพยนตร์เต็มโดม เรื่อง อุกกาบาตถล่มโลก เหมาะสำหรับผู้ชมชาวต่างชาติและผู้ที่สนใจเรียนรู้ดาราศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ โดยซื้อบัตรเข้าชมในราคาบัตรเด็ก 30บาท  และบัตรผู้ใหญ่ 50 บาท ในวันและเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้การแสดงทางท้องฟ้าจำลองในรอบบรรยายภาษาไทย ยังเปิดบริการตามปกติ  ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง เยาวชนและประชาชนที่สนใจความรู้ด้านดาราศาสตร์ เดินทางมาร่วมรับชมการแสดงทางท้องฟ้าจำลองบรรยายภาษาอังกฤษ

รวมทั้งกิจกรรมพิเศษที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ได้จัดไว้ให้อย่างคับคั่งในช่วงปิดเทอมนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้านดาราศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ ผ่านการแสดง ทางท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ รอบบรรยายภาษาอังกฤษ   ในรอบเวลา 12.00 น. ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 นี้ อย่างไรก็ตามโอกาสนี้ได้ขอสงวนการบริการสำรอง   ที่นั่งล่วงหน้า โดยผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ในวัน ดังกล่าวเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) โทรศัพท์  0 2392 1773 โทร./โทรสาร. 0 2391 0544 และ 2392 0508