นร.ม.3 ทั่วประเทศสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อ ม.4 รร.เตรียมอุดม กว่าหมื่นราย คิดเป็น 1:10

3922

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) โดยมีนายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เข้าตรวจเยี่ยม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศสุดคึกคักก่อนเข้าสอบมีนักเรียนม.3จากทั่วประเทศพร้อมด้วย ผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานเพื่อเข้าสอบแข่งขันกันจำนวนมาก อีกทั้งก่อนเข้าสนามสอบได้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ในการสอบกับนักเรียนทุกคนด้วย


โดย นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปิดเผยว่า วันนี้มีนักเรียนเข้าสอบ เป็นจำนวนมากถึง 10, 517 คน แม้ว่าทางโรงเรียนจะสามารถรับได้เพียง 1,110 คน คิดเป็นอัตราการแข่งขันอยู่ที่ 1 ต่อ 10 ซึ่งภาพรวมของการสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องจากได้มีการซักซ้อมก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งยัง มีมาตรการคุมเข้มการสอบ ด้วยการจัดกรรมการไว้ 3 ชุด เพื่อดูแลความเรียบร้อยตั้งแต่ระดับนโยบาย หัวหน้าคุมสอบและกรรมการคุมสอบ โดยในแต่ละแถวจะมีกรรมการคุมสอบประจำทุกแถว สำหรับปัญหาที่พบในวันนี้มาจากเด็กลืมบัตรประจำตัวสอบเลขที่นั่งสอบ ซึ่งทางโรงเรียน ก็ได้จะจุดบริการสำหรับสืบค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเตรียมไว้ถึง 2 จุด ทั้งนี้จะประกาศผล และรายงานตัวในวันที่ 14 มีนาคม 2562

ด้าน นายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามและตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในสนามสอบ ซึ่งพบว่ามีการเตรียมความพร้อม ประสานเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และมีมาตรการป้องกันการทุจริตเป็นอย่างดี ตั้งแต่การใช้เครื่องสแกนตรวจวัตถุแปลกปลอม และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมถึงนาฬิการดิจิตอล และห้ามนำเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ซึ่งจะมีจุดรับฝากของไว้บริการด้วย ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าการสอบครั้งนี้จะเป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรม