สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการรับนักเรียน ม.1 โรงเรียนแข่งขันสูง ที่สอบคัดเลือกเพียงรอบเดียวทั่วประเทศ

806

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียน ได้ลงพื้นที่ติดตามการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ซึ่งได้เปิดรับสมัครนักเรียนทั่วไปชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคมที่ผ่านมา โดยวันนี้(30 มี.ค. 62) เป็นการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 พร้อมกันทั่วประเทศ

ซึ่งผู้บริหารของ สพฐ. ที่ได้ลงพื้นที่ติดตามฯออกเป็น 4 สาย ได้แก่ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กทม. นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่โรงเรียนศรีอยุธยาฯ และนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการ(ผอ.สอ.) รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ลงพื้นที่โรงเรียนทวีธาภิเษก

ภาพรวมของการสอบคัดเลือก นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า ภายหลังเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง พบว่า จากตัวเลขที่สพฐ. ได้รับสมัครนักเรียนทั่วไปชั้น ม.1 และ ม.4 ไปเมื่อระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2562ที่ผ่านมา โดยวันนี้(30 มี.ค. 62)เป็นการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 พร้อมกันทั่วประเทศ และเฉพาะโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทั่วประเทศ 281 แห่ง กำหนดให้สอบคัดเลือก และรับนักเรียนเพียงรอบเดียว ซึ่งภาพรวมการจัดสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ.  กล่าวว่า สำหรับหลักเกณฑ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือบอร์ด กพฐ. ได้เปลี่ยนเกณฑ์สำคัญ 2 เรื่อง คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 ให้สิทธิคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน ขยายจำนวนนักเรียนต่อห้องจาก 40 คน เพิ่มได้อีก 5 คน รวมเป็น 45 คน ส่วนการรับนักเรียนในระดับอื่นๆ ให้คงจำนวนรับไว้เหมือนเดิม คือ ก่อนประถมศึกษา 30 คนต่อห้อง ประถมศึกษา 40 คนต่อห้อง ขณะที่สัดส่วนการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนกับการสอบคัดเลือกให้คงไว้ที่ 60 : 40 เช่นเดิม

ในส่วนของการสอบ ให้โรงเรียนจัดทำข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนรวมใน 5 วิชาหลัก รวมกับคะแนน O-NET โดยให้ทุกสถานศึกษาประกาศผลการสอบเรียงตามลำดับคะแนนสอบของผู้เข้าสอบแข่งขันได้ทุกคนโดยเปิดเผยอย่างชัดเจนต่อสาธารณะ ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานศึกษามีการรับนักเรียนเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใดๆ ให้ดำเนินการเรียกรับนักเรียนตามประกาศผลการสอบที่ได้เรียงรายชื่อตามลำดับคะแนนที่สอบแข่งขันได้ของแต่ละประเภท ส่วนนักเรียนที่พลาดการคัดเลือก สามารถยื่นความจำนงขอให้จัดสรรที่เรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการได้ ตั้งแต่วันที่ 7-9 เมษายน 2562

สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 1 กทม. ที่มีผู้สมัครมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
รับ 270 คน สมัคร 1,140 คน / ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล รับ 405 คน สมัคร 938 คน / ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน รับ 450 คน สมัคร 888 คน / ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม รับ 480 คน สมัคร 818 คน / ร.ร.ศึกษานารี รับ 450 คน สมัคร 812 คน / ร.ร.โยธินบูรณะ รับ 320 คน สมัคร 782 คน / ร.ร.สตรีวิทยา รับ 405 คน สมัคร 733 คน / ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รับ 405 คน สมัคร 732 คน /ร.ร.เทพศิรินทร์ รับ 315 คน สมัคร 727 คน / ร.ร.วัดราชโอรส รับ 440 คน สมัคร 723 คน ทั้งนี้ หลังจากสอบคัดเลือกในวันที่ 30 มีนาคมแล้ว จะมีการประกาศผลและรายงานตัว ในวันที่ 3 เมษายน และมอบตัว ในวันที่ 8 เมษายน ต่อไป

อย่างไรก็ตาม นายสนิท รองเลขาธิการ กพฐ.  ยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ลงพื้นที่ติดตามการรับนักเรียน ชั้น ม.1 ที่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯว่า จากที่ผอ.รร.ฤทธิยะวรรณาลัย รายงานตัวเลขที่มีเด็กสมัครเข้าสอบ 970 คน รับได้ 432 คน แบ่งเป็นนักเรียนในพื้นที่บริการจำนวน 324 คน และนอกพื้นที่ หรือทั่วไป 108 คน ทั้งนี้ มีนักเรียนในเงื่อนไขพิเศษตามข้อตกลงของกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน จำนวน 100 คน และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ดนตรี กีฬา ศิลปะ อีก8 คน บรรยากาศการจัดสอบเข้าม.1 รอบทั่วไปเช้านี้ มีพ่อแม่ผู้ปกครอง ติดตามการรับนักเรียนและมาส่งลูกหลานเข้าสอบเป็นจำนวนมาก

สำหรับปัญหาการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ที่มีผู้ปกครองไปร้องศาลปกครอง กรณีการพิสูจน์การอยู่อาศัยจริง ในการใช้สิทธิ์เด็กในพื้นที่บริการ มีประมาณ 10 ราย  ขณะนี้โรงเรียนได้รับทราบคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้เด็กได้เข้าสอบเป็นเด็กในพื้นที่เขตบริการไปก่อนตามคำสั่งศาล