สำนักงาน กสทช. ติดตั้งเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวีในอาคารสูง เพื่อให้เข้าถึงบริการโทรทัศน์ขั้นพื้นฐาน   ได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

428

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กรมพลาธิการทหารบก รศ.พลตรี ดร. ชัยณรงค์ เชิดชู ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) พร้อมด้วย พลโทพิษณุ บุญรักษา เจ้ากรมพลาธิการทหารบก นายธนเดช ศิริกุล วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง กสทช.ร่วมกันทำพิธีเปิด โครงการติดตั้งเสารับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบนอาคารสูง และหน่วยงานบริการสาธารณะของรัฐ อย่างเป็นทางการ และร่วมออกตรวจสอบการดำเนินการติดตั้งเสารับสัญญาณโทรทัศน์ฯ บนตึกและสำรวจผลการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ภายในห้องพักอาศัยบ้านพักทหาร

รศ.พลตรี ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 และแผนการเปลี่ยนผ่านระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปเป็นระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน โดยได้มีการแจกคูปอง เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปแลกกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล หากแต่ยังพบปัญหาการอับสัญญาณ ในบางส่วนที่เป็นที่พักอาศัยบนอาคารสูง อันมีสาเหตุจาก ที่ตั้งห้องพักอยู่ตรงข้ามทิศทางกับสถานีส่ง, ถูกจำกัดพื้นที่เรื่องการติดตั้งสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล, และมีสิ่งกีดขวางบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ เป็นต้น

รศ.พลตรี ดร.ชัยณรงค์ กล่าวต่อว่า ทางสำนักงาน กสทช. จึงได้ดำเนินโครงการติดตั้งเสารับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ดิจิตอลทีวี) สำหรับอาคารสูงจำนวน 400 อาคาร ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของหน่วยงานของราชการ และหน่วยงานให้บริการสาธารณะของรัฐอีก 50 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว และคาดว่า จะมีประชาชนสามารถเข้าถึงการรับชมดิจิตอลทีวีได้อีกกว่า 12,000 ครัวเรือน และมีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งกล่อง Set Top Box ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้การติดตั้งเสารับ สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในหน่วยบริการสาธารณะของรัฐ ได้แก่ สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล การประปา และศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นต้น ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ ความคมชัดสูงที่มีทั้งรายการข่าวสาร สาระประโยชน์ และสาระบันเทิงต่างๆ ได้ระหว่างรอรับการบริการ และการดำเนินการโครงการติดตั้งเสารับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบนอาคารสูงและหน่วยบริการสาธารณะของรัฐ เป็นโครงการที่มีประโยชน์สำหรับประชาชนจำนวนมาก โดยใช้ต้นทุนต่ำ เพียงแค่ติดตั้ง เสาอากาศเพียงเสาเดียวก็สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ทั้งอาคาร ประชาชนในอาคารสูงไม่ต้องใช้วิธีต่างคนต่างติดตั้งซึ่งเสียค่าใช้จ่ายมากในการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง

 

รศ.พลตรี ดร.ชัยณรงค์ กล่าวอีกว่า การลงพื้นที่หน่วยงานกรมพลาธิการทหารบกในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างอาคารสูงที่ติดตั้งในปีนี้  ซึ่งมีอาคารสูงที่พักสวัสดิการกรมพลาธิการสำหรับครอบครัวข้าราชการรวม 12 อาคาร และหน่วยบริการสาธารณะข้างเคียง เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรี เป็นต้น ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้กับครอบครัวข้าราชการทหารและประชาชนผู้เดินทางมาใช้บริการยังหน่วยบริการสาธารณะของรัฐด้วย