“หมออุดม” เยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 ที่สนามสอบโรงเรียนหอวัง

744

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมช.ศธ.), ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบฯ สพฐ., ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์ ประธานศูนย์สอบ O-NET ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2561 ณ สนามสอบโรงเรียนหอวัง ซึ่งสนามสอบนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 849 คน  จำนวน 5 โรงเรียน แบ่งเป็นผู้สอบที่ปกติ 848 คน และผู้สอบพิเศษด้านสายตามองไม่ชัด 1 คน ครูผู้คุมสอบทราบว่าทางผอ.รร.หอวังได้จัดไว้ห้องละ 2 คนมีจำนวน 30 ห้อง เป็นครูหอวัง 90% และครูจากที่อื่นอีก 10%

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ  ผอ.สทศ. กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2561 การทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้มีสิทธิ์สอบ 387,916 คน มีศูนย์สอบ 18 ศูนย์ สนามสอบ 396 สนาม ห้องสอบ 15,904 ห้อง สำหรับการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบ 2 วัน คือ วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 สอบ 3 วิชา (สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) และวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 สอบ 2 วิชา (ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์)

สทศ. มีกำหนดการประกาศผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ผศ.ดร.ศิริดา  กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม สทศ. ขอสรุปจำนวนผู้ยื่นความประสงค์ขอสอบใหม่เป็นกรณีพิเศษ จากที่ได้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวาย ภายในสนามสอบ รร.วัดสิงห์  ในวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ที่จะใช้ในการยื่นคะแนนในการเข้าศึกษาต่อในระดับสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ไปเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สทศ.จึงมีมติให้นักเรียนที่สนามสอบรร.วัดสิงห์ ที่ประสงค์จะขอสอบใหม่เป็นกรณีพิเศษ โดยยื่นความประสงค์มาตั้งแต่วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ จำนวนผู้ยื่นความประสงค์ขอสอบ PAT 5 ใหม่เป็นกรณีพิเศษ มีจำนวน 87 คน 

ยื่นด้วยตนเอง ที่ สทศ.จำนวน   4  คน

ยื่นผ่านทางเมล์ niets.pat5@gmail.com จำนวน  65  คน

ยื่นเอกสารที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  จำนวน   18  คน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th 

สอบวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม (ที่อยู่ ซอยสุขสวัสดิ์ 19 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร)

ประกาศผลสอบวันที่ 1 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ สทศ. niets.or.th