มทร.รัตนโกสินทร์จัดอบรมความรู้ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย

187

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอบรม บรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน และเพื่อเชิญชวนร่วมเป็นจิตอาสา 904 ในการทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 2/2561 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ทั้งนี้มี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประธานในโครงการ ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา