มทร.รัตนโกสินทร์จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนบทรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

210

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนบทรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสำนักงานการศึกษาทางไกล จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนบทรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาการเขียนบทโทรทัศน์ การสร้างสรรค์สื่อการสอนสมัยใหม่และเทคโนโลยีการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มทร.ทั้ง 9 แห่ง โดยมี ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรมวรวนา หัวหิน โฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่น จ.ประจวบคีรีขันธ์