มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมเอกชนจัดแข่งขัน “SMART AUTOMATION 4.0 ครั้งที่ 2”

370

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(มทร.รัตนโกสินทร์)ผนึกกำลังกับสองพันธมิตรภาคเอกชน บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด และ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขัน “SMART AUTOMATION 4.0 ครั้งที่ 2” โดยทำการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันเมื่อต้นเดือนเมษายน 2562 ณ ห้อง MR 216-217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

นายสุธี รุกขพันธุ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศกรรมการวัดคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า ระบบออโตเมชันอัจฉริยะ (Smart Automation) นั้นถูกนำเข้ามาสนับสนุนการทำงานของมนุษย์อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีการจัดการแข่งขัน Smart Automation 4.0 ขึ้น โดยเคยจัดการแข่งขัน Smart Automation 4.0 ครั้งที่ 1 ในระหว่าง วันที่ 5-7 กันยายน 2561 เพื่อเป็นเวทีการแข่งขันให้กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถในด้าน Smart Automation ได้แสดงทักษะความสามารถ และได้สัมผัสกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยในการแข่งขันครั้งแรกนั้น มีทีมตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 30 ทีม ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนั้นถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องการอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแข่งขัน ฯลฯ จากความสำเร็จในการจัดครั้งแรกทำให้มีการจัดการแข่งขัน Smart Automation 4.0 ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้มีเวทีที่สามารถแสดงความรู้ ความสามารถ และสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามาในระดับอุดมศึกษา มาต่อยอดประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน Smart Automation 4.0 ครั้งที่ 2 ต่อไป


ดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าว
ในฐานะตัวแทนของเจ้าภาพ ในการจัดการแข่งขัน “SMART AUTOMATION 4.0 ครั้งที่ 2” ในการแข่งขันครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่าย อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และมีสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) เข้ามาร่วมในการกำหนดโจทย์การแข่งขัน โดยจุดประสงค์หลักคือ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการเสริมสร้างทักษะขั้นสูงในการออกแบบระบบปฏิบัติการและการเขียนโปรแกรมควบคุมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ 4.0 มหาวิทยาลัยมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันครั้งที่ 1 มาแล้ว ปีนี้จัดครั้งที่ 2 ทุกอย่างพร้อมมากกว่าเดิม คิดว่าน่าจะมีหลายมหาวิทยาลัยให้การตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขัน “SMART AUTOMATION 4.0 แบ่งการแข่งขัน ออกเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การอบรม: จัดในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 – 2 สิงหาคม 2562 โดยวิทยากรจาก บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด, บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
ระยะที่ 2 การแข่งขันรอบคัดเลือก: จัดในระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 จำนวน 45 ทีม ณ ห้อง ประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
ระยะที่ 3 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ : จำนวน 15 ทีม ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ.ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในงาน WORLD CLASS EDUCATIONAL RESOURCES INTERNATIONAL EXPO AND CONFERENCE

นายฉัตรชัย สมิตกาญจน์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด ตัวแทนในนามของผู้สนับสนุนการแข่งขัน กล่าวว่า เหตุที่เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน เนื่องจากมทร.รัตนโกสินทร์ มีความพร้อมในหลายๆ ด้านมีศักยภาพในการจัดงานรวมทั้งมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือมีความชำนาญด้านอัตโนมัติเห็นได้จากงานโรบอทที่ทางรัตนโกสินทร์ประสบความสำเร็จจากการแข่งขันในสนามต่างๆ ซึ่งมีทิศทางที่ตรงกันกับทางบริษัท โดยทาง บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนชุดปฏิบัติการ “SMART AUTOMATION” เพื่อใช้ในการแข่งขันแก่ทุกทีมซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์ขนาดย่อส่วนที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขัน โดยมอบในส่วนของสมองหรือชุดควบคุม ให้นำไปฝึกฝนเป็นเวลา 1 เดือนก่อนการแข่งขัน โดยน้องๆ ที่เข้ามาแข่งขันจะได้รับการอบรมในการเขียนโปรแกรม กรรมการในการแข่งขันจะใช้กรรมการกลางในการตัดสินและพัฒนาเปลี่ยนแปลงโจทย์ไปในทุก ๆ ปี คุณฉัตรชัยกล่าว

สำหรับรางวัลทีมแข่งขันจะได้รับดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

โดยระเบียบขั้นตอน และระยะเวลาในการรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในเร็วๆนี้