เปิดตัว “แอนด์เท็กซ์ 2019” งานแสดงสินค้าและการประชุมผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวนและเทคโนโลยีสุขอนามัยใช้แล้วทิ้ง

321

กรุงเทพฯ 25 เมษายน 2562  บริษัท อีเจเค ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทชั้นนำด้านการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมทั่วโลกมามากกว่า 30 ปี จัดงาน “แอนด์เท็กซ์2019 (ANDTEX 2019)” งานแสดงสินค้าและการประชุมผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวนและเทคโนโลยีสุขอนามัยประเภทใช้แล้วทิ้ง ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีผู้ประกอบการร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 200 รายจาก 14 ประเทศทั่วโลก ผ่านความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐของไทย อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI)  สมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(MTEC) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ อย่าง สมาคมผ้านอนวูฟเวนเอเชีย (ANFA) สมาคมนอนวูฟเวน ออล นิปเปอน  (ANNA) สหกรณ์อุตสาหกรรมนอนวูฟเวนประเทศเกาหลี (KNIC) สมาคมนอนวูฟเวนประเทศอินโดนีเซีย (INWA)สมาคมอุตสาหกรรมผ้านอนวูฟเวนประเทศไต้หวัน (TNFIA) และ สมาคมนอนวูฟเวนฮ่องกง (HKNA) ซึ่งงาน “แอนด์เท็กซ์ 2019” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค กรุงเทพฯ

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกำลังเติบโตขึ้นต่อเนื่องอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยพยายามมุ่งไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ของไทยซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้ความสนใจในด้านการเจริญเติบโตของตลาดรวมไปถึงการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตขั้นสูง ซึ่งนอนวูฟเวน (Nonwovens) ถือเป็นหนึ่งในวัสดุสิ่งทอที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในปี 2562 นี้และยังเป็นกลุ่มวัสดุสิ่งทอที่จัดอยู่ในกลุ่ม S-Curve เนื่องจากนอนวูฟเวน หรือ ผ้าไม่ถักไม่ทอ เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถกันไฟ ต่อต้านเชื้อแบคที่เรีย ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าสิ่งทอทั่วไป จึงเป็นวัสดุที่เป็นที่ต้องการอย่างมากและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในกลุ่มอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ต่าง อาทิ อุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ ฯลฯ

“นอนวูฟเวน ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจในอนาคตของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย และยังรวมไปถึงอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่มีการใช้นอนวูฟเวนที่สูงขึ้นกว่าแต่ก่อน ทำให้ทางสถาบันฯ เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดนอนวูฟเวนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ทราบกันโดยแพร่หลาย พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมและกระตุ้นประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนในนอนวูฟเวนของอาเซียนให้ได้ เพราะประเทศไทยเองมีข้อได้เปรียบในแง่ของการมีห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า ที่ครบถ้วนตั้งแต่ต้นน้ำ อย่างการผลิตวัตถุดิบ การย้อม ตกแต่งและพิมพ์ผืนผ้า ไปจนถึงปลายน้ำอย่างการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ” ดร.ชาญชัย กล่าวเสริม

ทางด้าน นายสมคิด รัตนประภาพร นายกสมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย มองว่า ประเทศไทยถือเป็นตลาดที่มีการเติบโตทางด้านการผลิตและมีความต้องการนอนวูฟเวนสูงเป็นอันดับต้นๆในภูมิภาค จากการเก็บข้อมูลของทางสมาคมฯ พบว่า บริษัทสมาชิกของสมาคมฯ มีการขยายฐานการผลิต เพิ่มการลงทุนในกลุ่มวัสดุนอนวูฟเวนทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาคมากยิ่งขึ้น และมีการเจริญโตเติบของธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในตัวเลข 2 หลัก  อีกทั้งยังมียอดการส่งออกสูงถึง 8,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆภายในภูมิภาค อย่าง ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น”

งานแอนด์เท๊กซ์ 2019 เป็นงานที่มีโปรไฟล์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สิ่งทอและสุขอนามัยประเภทใช้แล้วทิ้งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน และสอดคล้องกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง ทีเส็บในฐานะหน่วยงานภาครัฐมีเป้าหมายใช้งานแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ จึงให้การสนับสนุนงานแอนด์เท๊กซ์ 2019 อย่างเต็มที่ ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยโปรแกรม Site inspectionเพื่อให้ผู้จัดงานรู้จักประเทศไทยพร้อมนัดหมายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานจนถึงการให้สนับสนุนกับผู้จัดงานทั้งในส่วนของแคมเปญกระตุ้นผู้แสดงงาน (Exhibiz in Market) และผู้เข้าชมงาน (ASEAN Plus 6 Privilege) เพราะเชื่อว่าเป็นงานที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถนำไปใช้ยกระดับผลประกอบการให้เติบโตยิ่งๆ ขึ้นไป” คุณกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กล่าวเสริม

บริษัท อีเจเค ในฐานะผู้จัดงานฯมีจุดมุ่งหมายที่จะต่อยอดความสำเร็จจากงาน ANEX 2018 ที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น และคาดว่างาน แอนด์เท็กซ์ 2019 ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยจะได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จเช่นกับกับที่ญี่ปุ่น ซึ่งงาน แอนด์เท็กซ์ 2019 มีผู้ร่วมออกบูธภายในงานแสดงสินค้ากว่า 200 บริษัทจากกว่า 14ประเทศทั่วโลก ซึ่งประกอบไปด้วยอินเตอร์เนชั่นแนลอาพาวิลเลี่ยนจาก ประเทศญี่ปุ่น จีน อินโดนีเซีย ไต้หวัน และ ฮ่องกง มาร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านนอนวูฟเวนและสุขอนามัยใช้แล้วทิ้ง ทั้งวัสดุอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร รวมไปถึงการจัดสัมมนาให้ความรู้ถึง 2 วันเต็มในเรื่องยุทศาสตร์และเทคนิคต่างๆเพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมนอนวูฟเวนไทยสู่การเป็นฮับในระดับภูมิภาค นาง เกรซ มัค ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชีย บริษัท อีเจเค (EJK) กล่าวปิดท้าย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน แอนด์เท็กซ์ 2019 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.andtex.com/ หรือโทร 02-559-0856-8