มทร.รัตนโกสินทร์ จับมือมหาวิทยาลัยในจีนแลกเปลี่ยนการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน

186

มทร.รัตนโกสินทร์ แลกเปลี่ยนการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร่วม Southwestern University of Economics and Finance ณ มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2562 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมาย ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (RICE) เดินทางเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอาจารย์ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรร่วมในอนาคตกับ ศ.ดร. ลี หยงฉาง (Prof. Dr. Li Yongqiang) รองอธิการบดี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย Southwestern University of Economics and Finance ณ มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ด้าน ผศ.ดร.อาคีรา กล่าวว่า มหาวิทยาลัย Southwestern University of Economics and Finance นั้น ถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 3 ของจีนด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน และอยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยของโลกด้านการจัดการ เศรษฐศาสตร์ ระดับโลกซึ่งทำให้ มทร.รัตนโกสินทร์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการตามมหาวิทยาลัยพันธมิตร การเข้าพบและความร่วมมือที่จะมีขึ้นดังกล่าวนี้ นับเป็นนิมิตหมายอันดีในการเพิ่มพูนคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในระดับนานาชาติตามแนวทางนโยบาย Moveup ของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่วนโครงการแลกเปลี่ยนนั้น

จากการหารือเบื้องต้นจะมีการดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก พร้อมทั้งการจัดทำหลักสูตรทวิปริญญา และหลักสูตรร่วมสำหรับนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ การทำโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยดังกล่าวของจีนมีความยินดีที่ให้ความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้ จะมีการพิธีการลงนาม (mou) ความร่วมมืออย่างชัดเจนระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัยต่อไป