มทร.รัตนโกสินทร์ ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ เตรียมพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

282

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม จัดให้มีการเรียนการสอนปรับพื้นฐานให้นักศึกษาใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ไปจนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

การเรียนการสอนปรับพื้นฐานนั้นถือเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากการเรียนปรับพื้นฐานแล้ว นักศึกษาใหม่ยังจะได้มีโอกาสทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและพี่น้องผ่านกิจกรรมที่ทำร่วมกัน โดยช่วงเช้าของวันแรกและวันที่สอง

นักศึกษาใหม่ของแต่ละสาขาวิชาจากคณะต่างๆ ได้ทำพิธีไหว้พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคล  ในการก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนปรับพื้นฐานจะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562  และเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562

นางสาวกัลยาณี นาคทรัพย์​ หรือน้องหม่อน นักศึกษาสาขาบัญชี(เทียบโอน) คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่สอง ซึ่งเป็นสโมสรนักศึกษาสาขาบัญชีเทียบโอน กล่าวถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยว่า เป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กิจกรรมมีลักษณะสร้างสรรค์  สำหรับหนูนิยามการรับน้องอย่างไรให้เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ก็ คือ ทำให้น้องใหม่ได้พบเพื่อน พบปะรุ่นพี่ทำกิจกรรมร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดังที่ทราบการเรียนในมหาวิทยาลัยน้องใหม่ต้องปรับตัวจากที่เคยเรียนแปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นอาจเรียนแค่เก้าโมงเช้าเลิกเที่ยง การมีกิจกรรมให้น้องร่วมทำเรียนรู้ร่วมกันจึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมรับน้องส่วนใหญ่จึงเป็นการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ น้องใหม่ทั้งหมดจะพบปะกันทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งมีกิจกรรมในฐานต่าง ๆ ทั้งฐานสันทนาการ ฐานสานสัมพันธ์ ฐานบำเพ็ญประโยชน์ และฐานสอนน้องร้องเพลง พิธีไหว้ครู การผูกข้อมือการบายศรีสู่ขวัญ การรับน้องปัจจุบันปรับเข้ากับสภาพสังคม ปลูกฝังความรักความสามัคคีความรักมหาวิทยาลัยซึ่งในรูปแบบกิจกรรมจะเน้นความร่วมมือทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องไม่ใช่การสั่งเหมือนแต่ก่อน แต่เป็นการร่วมกันทำกิจกรรมด้วยความเข้าใจกันค่ะ น้องหม่อนกล่าว