วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการคันฉ่อง ส่องพุทธศิลป์ ครั้งที่ 2 ปี 2562

280

โครงการคันฉ่อง ส่องพุทธศิลป์ ครั้งที่ 2 ปี 2562
โดย ภาควิชาศิลปประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ และ 333 gallery

โครงการดังกล่าวแบ่งเป็นสองช่วง​ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-13 พ.ค. 2562 คือการออกเดินทางเพื่อเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านสุนทรียะ ณ ประเทศเวียดนาม โดยกลุ่มศิลปิน คณาจารย์ภาควิชาศิลปประจำชาติ ศิลปินเพาะช่าง ศิลปินรับเชิญและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 27 ท่าน

จากนั้น โครงการระยะที่ 2 คือการจัดแสดงผลงานแนวพุทธศิลป อันเกิดจากความบันดาลใจที่ได้รับจากการเดินทาง โดยศิลปินในโครงการกว่า 20 ท่าน ทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรมและงานปราณีตศิลป์
นิทรรศการดังกล่าว คาดว่าจะจัดแสดงราวปลายเดือนธันวาคมนี้ ณ 333gallery โดยวัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้ไปทำนุ บำรุงกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาต่อไป