ส่อวุ่น!! ตั้งปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ หลังพบสตง.ชี้มูล

571

แหล่งข่าวแจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ อนุมัติแต่งตั้ง นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน ตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะรักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เสนอให้ที่ประชุมครม.เห็นชอบอนุมัติ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา พบว่ามีข้อท้วงติงจากหลายฝ่ายภายในกระทรวงแรงงานว่า

“ว่าที่ปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ นายสุทธิ สุโกศล เคยมีส่วนพัวพันหรือเกี่ยวข้องในข้อกล่าวหาส่งแรงงานไปต่างประเทศ โดยการนำงบประมาณไปใช้ส่วนตัว ระหว่างปีพ.ศ. 2553-2557 ในขณะดำรงตำแหน่ง แรงงงานจังหวัดขอนแก่น(อำนวยการระดับสูง)สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 และเป็นผู้อำนวยการสำนัก(อำนวยการ ขั้นสูง)สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554”

ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีผู้เกี่ยวข้องหลายราย ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สตง.ได้ชี้ว่า เรื่องดังกล่าวมีมูล และส่งหนังสือให้กระทรวงแรงงาน ซึ่งขณะนั้นมีนายจรินทร์ จักกะพาก เป็นปลัดกระทรวงแรงงาน ตั้งคณะกรรมการพิจารณามูลตามที่ สตง.ชี้มูล โดยผลการพิจารณาระบุว่า  เป็น“ความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง”

จากผลการพิจารณาดังกล่าว ทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยจากสังคมว่า การที่ สตง.ชี้ว่า เรื่องดังกล่าวมีมูล แต่บุคคลดังกล่าวกลับได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในกระทรวง จะส่งผลกระทบกับการบริหารหรือไม่ เนื่องจากข้อกล่าวหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณแผ่นดิน หรือ ควรให้มีการทบทวนคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวอีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในสังคมและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับบุคคลดังกล่าวด้วย