แอนด์เท็กซ์ 2019 เปิดแล้ว เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านนอนวูฟเวนและสุขอนามัยใช้แล้วทิ้ง

203

แอนด์เท็กซ์ 2019 งานแสดงสินค้าและการประชุมด้านนอนวูฟเวนและเทคโนโลยีสุขอนามัยประเภทใช้แล้วทิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมนอนวูฟเวนไทยสู่การเป็นฮับในระดับภูมิภาค ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจาก นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายใต้แนวคิด “การส่งเสริมอุตสาหกรรมนอนวูฟเวนสู่การเป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาค” ซึ่งงาน แอนด์เท็กซ์ 2019 นี้ได้รับความสนใจจากผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 200 รายจาก 14 ประเทศทั้งโลก

ซึ่งประกอบไปด้วยอินเตอร์เนชั่นแนลพาวิลเลี่ยนจาก ประเทศญี่ปุ่น จีน อินโดนีเซีย ไต้หวัน และ ฮ่องกง มาร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านนอนวูฟเวนและสุขอนามัยใช้แล้วทิ้ง ทั้งวัสดุอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร รวมไปถึงการจัดสัมมนาให้ความรู้ถึง 2 วันเต็มในเรื่องยุทศาสตร์และเทคนิคต่างๆเพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมนอนวูฟเวนฯ โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 – 17 พฤษภาคม 2562 นี้ ณ ฮอลล์ EH100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค กรุงเทพ

งาน แอนด์เท็กซ์ 2019 นี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) สมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย (TMFA) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมไปถึงสมาคมนอนวูฟเวนในระดับภูมิภาค ทั้งแสดงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวน ทั้งเคมีภัณฑ์ เทคโนโลยีคัดกรอง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และบริการ จากผู้จัดแสดงงานกว่า 200 บริษัท

“งานแอนด์เท็กซ์ 2019 ถือเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมนอนวูฟเวนและสุขอนามัยประเภทใช้แล้วทิ้งที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยและต่างชาติที่จะได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอาเซียนในการแลกเปลี่ยนความรู้ การต่อยอดนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต ซึ่งการจัดงานฯในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและนอนวูฟเวนของไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้านอนวูฟเวนในระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนประเทศไทยเชิงเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมโดยรอบ” นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานแอนด์เท็กซ์ 2019

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) กล่าวเสริมว่า “เพื่อเป็นการสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลอย่าง Thailand 4.0 ทำให้ทางสถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนอนวูฟเวน ที่ถือเป็นวัสดุที่มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตและวัสดุสนับสนุนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายอุตสาหกรรม และมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของไทยให้มีการเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุม แอนด์เท็กซ์ 2019 ที่เป็นงานเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอนวูฟเวนงานแรกและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมไทยในยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าในระดับภูมิภาค”

นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ความว่า “อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าเป็นเวทีสำคัญที่ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศแต่ยังมีความสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกด้วย ทีเส็บในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ

มีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าของประเทศไทย และมีพันธกิจในการดึงงานแสดงสินค้านานาชาติเข้าสู่ประเทศไทย โดยอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เช่นเดียวกับการจัดงาน

แอนด์เท็กซ์ 2019 นี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้านานาชาติที่ทีเส็บให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังอย่างครบวงจรภายใต้แคมเปญ 360 Degree Exhibition Success โดยให้การสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่กิจกรรม Site Inspection ในการเป็นสะพานเชื่อมต่อผู้จัดงานให้ได้พบกับหน่วยงานภาครัฐ คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ไปจนถึงการสนับสนุนโปรโมชั่นทางด้านการตลาดในการเพิ่มจำนวนผู้แสดงงาน (Exhibitor)

และผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศ (Visitor) และการจัดงานในครั้งนี้ทีเส็บมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า งานแอนด์เท็กซ์ 2019 จะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าประสงค์เป็นอย่างดี อันจะช่วยต่อยอดในการสร้างรายได้และนำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยทั้งจากการจัดงาน และการเจรจาธุรกิจภายในงาน”

นายไมเคิล โรเซ็นเบิร์ก รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีเจเค (EJK) ผู้จัดงาน แอนด์เท็กซ์ 2019 กล่าวปิดท้ายว่า “ทางผู้จัดงานเลือกประเทศไทยในการจัดงานแอนด์เท็กซ์ 2019 เป็นครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเล็งถึงศักยภาพของประเทศไทยในการต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนอนวูฟเวนให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและการค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างอุตสาหกรรมนอนวูฟเวนไทยให้ประจักษ์ในสายตาชาวโลกได้อย่างแท้จริง”