มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

387

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 : พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)รัตนโกสินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติตนในฐานะนักศึกษาที่ถูกต้อง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สวัสดิการ บทบาท และหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาตลอดจนถ่ายทอดเกียรติภูมิ และวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

การปฐมนิเทศแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมแรกเป็นการอบรมนักศึกษาใหม่ พิธีปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ และพิธีรับเข็มประดับเครื่องแบบ โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ทั้งนี้การปฐมนิเทศในครั้งนี้สำหรับนักศึกษา พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง สำหรับวิทยาเขตวังไกลกังวล จะจัดขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ส่วนกิจกรรมที่สอง เป็นค่ายกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2562 สำหรับนักศึกษาพื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง และในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตวังไกลกังวล