สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพร่วม กับ มทร.รัตนโกสินทร์ อบรม “Creative Wedding PHOTOGRAPHY”

145

สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จัดกิจกรรมดีๆสำหรับคนรักการถ่ายภาพ อบรม “Creative Wedding PHOTOGRAPHY”
“มองมุมต่างอย่างสร้างสรรค์ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับงาน” Vin Buddy เจ้าพ่อ Candid Wedding และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ให้นิสิต นักศึกษา และช่างภาพเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)รัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม

น.ส.บุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรบว่า เป็นโครงการอบรมสำหรับ ช่างภาพ Wedding บุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทักษะ ทางด้านการถ่ายภาพ การสร้างสรรค์เอกลักษณ์เฉพาะตัว เทคนิคกระบวนการ การจัดการถ่ายภาพ ขายงานยังไงให้โดนใจลูกค้า
การสร้างสรรค์ไอเตียในมุมมองที่แตกต่าง โดยให้ภาพมุมสูงมาประกอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม “การเพิ่มมูลค่า ภาพถ่าย ด้วยเครื่องพิมพ์ภาพระดับมืออาชีพ” “Epson Moverio Experience”สร้างมุมมองใหม่ด้วยเทคโนโลยีแว่นตาอัจฉริยะเอปสันร่วมกับการถ่ายภาพมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แนะนำเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นในการทำงานร่วมกันของ Epson Moverio และโดรน DJI สนับสนุนโดย EPSON และDJI 13 STORE

ผู้เข้าอบรมร้อยกว่าคน ตั้งใจมาเพื่ออบรมครั้งนี้ ไกลสุดงมาจากจังหวัดลำปาง และอีกหลายจังหวัดช่างภาพมืออาชีพ และมือสมัตรเล่น และน้องนักศีกษา สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ ขอขอบคุณ นายวิน Vin Buddyที่ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ แนวคิดให้กับผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่ และผู้เข้าอบรมทุกท่านก็เต็มที่ หนึ่งวันเต็ม ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้พลังแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพของตัวเองทุกคน