เซ็นทรัลแล็บไทย ขยายจุดให้บริการประชาชน“เซ็นทรัลแล็บไทย 17-17 Delivery ส่งง่าย รับเร็ว ลูกค้าพึงใจ”

257

บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือเซ็นทรัลแล็บไทย เตรียมเปิดศูนย์บริการรับตัวอย่างแห่งใหม่เพื่อรอบรับงานบริการของผู้ประกอบการตั้งแต่ระดับ SMEs วิสาหกิจชุมชน และภาคการส่งออกตามหลักมาตรฐานสากล

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือเซ็นทรัลแล็บไทย บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) บางเขน กทม. นายนราวิทย์ เปาอินทร์ ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการเซ็นทรัลแล็บไทย เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทห้องฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ปีที่ 16 ภายใต้แคมเปญ “เซ็นทรัลแล็บไทย 17-17 Delivery ส่งง่าย รับเร็ว ลูกค้าพึงใจ” พร้อมแถลงข่าวทิศทางการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง 2562 และการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ชนะการประกวดออกแบบโลโก้ทางการค้าเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถึง “การสนับสนุนพัฒนาและการยกระดับมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ”

 นายนราวิทย์ กล่าวว่า ทิศทางการดำเนินงานในห้วงครึ่งปีหลัง 2562 ที่จะก้าวสู่ปีที่ 17  โดยเซ็นทรัลแล็บไทย เตรียมการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐภาคเอกชน ในการรองรับการรับส่งตัวอย่างให้เร็วที่สุดเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุด โดยใช้คำว่า 17-17 Delivery เนื่องจากวันสถาปนาของบริษัทคือวันที่ 17 และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 เช่นกัน โดยที่ผ่านมากว่า 16 ปี เซ็นทรัลแล็บไทยให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าให้กับประชาชนในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย 6 สาขา คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สงขลา และกรุงเทพมหานคร ซึ่งหลังจากนี้เซ็นทรัลแล็บไทยมีเป้าหมายเปิดศูนย์บริการรับตัวอย่างแห่งใหม่ให้ครอบคลุมการบริการผู้ประกอบการมากขึ้นในลายจังหวัดของประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ตราสัญลักษณ์

โดยจะเริ่มเปิดศูนย์บริการรับตัวอย่างแห่งใหม่อย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม 2562 ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อเป็นศูนย์รองรับการให้บริการลูกค้าในพื้นที่จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ทำหน้าที่ในการรวบรวมสินค้าตัวอย่าง เพื่อนำส่งไปยังสาขาพื้นที่ และระหว่างสาขาตามวัตถุประสงค์การตรวจของสินค้า นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์ให้บริการคำแนะนำ และข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจทดสอบมาตรฐานสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน การฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ และการสอบเทียบเครื่องมือ เชื่อว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการจัดส่งสินค้าตัวอย่างเข้าส่งตรวจทดสอบทางห้องปฏิบัติการได้รวดเร็วขึ้น

นอกจากนี้เซ็นทรัลแล็บไทยเตรียมร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรหลายแห่ง ในการให้บริการรับส่งตัวอย่างให้กับลูกค้า หนึ่งในนั้นคือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ลูกค้าสามารถมาใช้นำตัวอย่างสินค้ามาส่งได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ที่มีอยู่กว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ ในอัตราค่าบริการในราคาพิเศษ คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้เร็วๆ นี้

เซ็นทรัลแล็บไทย เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังร้อยละ 49 และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร้อยละ 51 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการของรัฐที่ มีเครื่องมือและระบบมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มากกว่า 1,000 รายการทดสอบ รองรับงานทดสอบได้มากกว่า 400,000 ตัวอย่างต่อปี  โดยมุ่งเน้นการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารเป็นหลัก ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ สำหรับบริการด้านการส่งออกแบบรวดเร็วเบ็ดเสร็จ (One Stop & Fast Services) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า ผู้ผลิต และผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ