NIA มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2562 รูปแบบใหม่

438

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ NIA  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ NIA(เอ็นไอเอ)  พร้อมด้วยดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA แถลงข่าว “การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562” พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ที่สำนักงานฯได้มีการปรับรูปแบบใหม่ของตราสัญลักษณ์ในครั้งนี้โดย

ผู้ชนะการประกวดรางวัลตราสัญลักษณ์ “National Innovation Awards 2019 คือนายธานี เหมือนนุช อดีตเคยเรียนวิทยาลัยเพาะช่าง  โดยนำความหมายของตราสัญลักษณ์มาตีเป็นโจทย์ในการออกแบบ โดย ตีจากสีธงชาติ ส่วนคำว่า innovation ที่ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ  i (ไอ) โดยแบ่งออกเป็นสีแฉก หมายถึง รางวัลทรงคุณค่าทั้ง 4 ด้าน ที่เป็นการรวมตัวกันในการสร้างประโยชน์ให้กับชาติต่อไป มีนัยยะรูปของดอกบัว หมายถึง ปัญญา ความรู้ ความเฉียบแหลม  สง่างาม ที่เหมาะกับผู้ได้รับรางวัล

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวว่า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ ได้กำหนดจัดงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ(National Innovation Awards) ที่ได้มีการจัดประกวดเป็นประจำทุกปี และปีนี้(พ.ศ. 2562)เป็นปีที่ 15 ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในแวดวงนวัตกรรมของประเทศไทย ที่จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและโชว์ศักยภาพของคนไทยในการเผยแพร่ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆสู่สาธารณะชนในวงกว้างและพัฒนาไปเชิงพาณิชย์

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวต่อว่า การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2562นี้ หรือ (National Innovation Awards 2019) จะประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการออกแบบ และด้านสื่อ ซึ่งที่ผ่านมา ทางเอ็นไอเอจะมีเพียงแค่ 2 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมเท่านั้น แต่ปีนี้เป็นต้นไปเพิ่ม ด้านการออกแบบ และด้านสื่อเข้ามาด้วย เพราะตนเห็นว่า เรื่องการทำธุรกิจ การค้าขายนั้นมี 2 มิติ คือ ด้านกำไร และด้านให้สังคมดีขึ้น สื่อจึงกายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้  จึงได้มีการนำรางวัลเกี่ยวกับด้านนวัตกรรมสื่อมาใช้ รวมถึงนวัตกรรมเรื่องการออกแบบหรือศิลปะที่ทุกวันนี้ก็มีการพูดกันมาก ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร ก็มีรูปแบบงานศิลปะเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งล้วนเป็นนามธรรมที่บ้างครั้งสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น พวก งานบริการ งานสื่อสาร งานที่ทำให้ผู้คนในสังคมซาบซึ้งกับชิ้นงานนั้นๆ

ด้านดร.กริชผกา กล่าวเสริมว่า สำหรับพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้มีขึ้นใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และมีกำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เป็น”วันนวัตกรรมแห่งชาติ” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม

ดร.กริชผกา กล่าวเสริมต่อว่า ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562 จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.award.nia.or.th

โดยเราจะแบ่งประเภท ดังนี้ องค์กรเอกชน ,เอ็นจีโอ,วิสาหกิจ สหกรณ์ ,ภาครัฐ,โครงการเกี่ยวกับด้านสังคม และอื่นๆ ส่วนเกณฑ์การพิจาณาและกระบวนการ จะมีคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลฯ ประกอบด้วย 14 คน และมีดร.สุเมท ตันติเวชกุล เป็นที่ปรึกษา