มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขัน “การออกแบบสัญลักษณ์ (Logo)” ประจำคณะบริหารธุรกิจ

194

คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขัน “การออกแบบสัญลักษณ์ (Logo)” ประจำคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท (ชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท ชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท) โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุขจักรวรรดิ โทร 0 2222 2814 ต่อ 5351 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bua.rmutr.ac.th/?p=16233