มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการ“เราทำดีด้วยหัวใจ ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว”

66

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่มทร.รัตนโกสินทร์ กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ จัดโครงการ “เราทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม Big Cleaning Day พื้นที่ศาลายา โดยมีนโยบายให้ผู้บริหารอาจารย์นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่อาคารเรียนสำนักงานถนนและทางเดิน ฯลฯ

ทั้งนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมการให้บริการ การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน และสถานที่ทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว กิจกรรมแรก เป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 (ต้นรวงผึ้ง) บริเวณหอพระ จากนั้นร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่โดยของมหาวิทยาลัย

โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมกว่า 500 คน