สปสช.เยี่ยมชมความคืบหน้าการผลิตยาตำรับกัญชาที่รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร สกลนคร

524

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสปสช. ดร.บรรจง จำปา. ผอ.สำนักบริหารทั่วไป สปสช.นางสาวสุทธิรา ตั้งเพียรพันธ์ ผอ.สำนักตรวจสอบ สปสช.นายแพทย์กวี วีระเศรษฐกุล ผอ.สปสช.เขต8อุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชมและรับฟังข้อมูล “ความคืบหน้าของการผลิตยาและเครื่องยากัญชากลาง ของรพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 1ใน 4 รพ.แรกที่จะผลิตยาล๊อตแรกที่จะมาใช้รักษากับผู้ป่วยจำนวน 1,000 คน”หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข อนุญาตเริ่มให้ผลิตยามีกัญชาผสมอยู่ 16 ตำรับ

โดยมีนพ.สมิต ประสันนาการ นพ.สสจ.สกลนคร นายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอพรรณานิคม พ.ต.อ.ถาวร โครตชุม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพรรณานิคม นายแสวง พิมพ์สมแดง สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม และ พญ.กัญญภัค ซิลารักษ์ ผอ.รพ.พระอาจารย์ฝั้น นายสมยศ ศรีสะอาด นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร ร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอการเตรียมความพร้อมในการผลิตฯ

ทั้งนี้ นพ.สมิต ประสันนาการ นพ.สสจ.สกลนคร กล่าวว่าโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พร้อมผลิตยาตำรับกัญชา 5 ตำรับจาก 16 ตำรับ เพื่อใช้ในการรักษาและการวิจัยทางการแพทย์แผนไทย โดยวัตถุดิบได้รับการสนับสนุนจาก 4 แหล่ง คือ 1.วัตถุดิบกัญชาแห้งที่ได้รับการนิรโทษกรรม
2. ของกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
3. วัตถุดิบกัญชาสดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตพังโคน

4. วัตถุดิบกัญชาสดจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร โดยโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ได้รับใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จาก
อย. ปัจจุบันโรงพยาบาล พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบ การพิสูจน์เอกลักษณ์ วัตถุดิบ การแปรรูปวัตถุดิบและการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบ 96 ชนิด ภายใต้กระบวนการผลิตมาตรฐานการที่ดี (WHO-GMP)

โดยจะส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพเพื่อควบคุมคุณภาพ ทั้งการตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลง การตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลชีพ โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งฉายแสงรังสีแกรมม่า เพื่อฆ่าเชื้อในกระบวนการ สุดท้ายก่อนที่จะกระจายยาที่ผลิตได้ทั้งหมดไปตามหน่วยบริการต่างๆทั่วประเทศต่อไป

สำหรับการผลิตยาตำรับกัญชา 16 ตำรับนั้น ประกอบไปด้วย 1.ศุขไสยาศน์ 2.น้ำมันสนั่นไตรภพ 3.ยาทำลายพระสุเมรุ 4.ยาทัพยาธิคุณ 5.ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง 6.ยาแก้นอนไม่หลับ /ยาแก้ไข้ผอมเหลือง 7.ยาไพสาลี 8.ยาทาริดสีดวง ทวารหนักและโรคผิวหนัง 9.ยาแก้ลมแก้เส้น 10.ยาอไภยสาลี 11.ยาอัมฤตโอสถ 12.ยาแก้โรคจิต 13.ยา แก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง 14.ยาอัคคินีวคณะ 15.ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย 16.ยาไฟอาวุธ

นพ.สสจ.สกลนคร กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ที่รพ.จะผลิต5ตำรับแรกก่อนคือ 1.ยาศุขไสยาสน์ 2.ยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง 3.ยาทำลายพระสุเมรุ 4.ยาทัพยาธิคุณ และ5.ยาไพสาลี ถ้าวัตถุดิบเพียงพอโดยกระบวนการผลิต 5 ตำรับ จะเริ่ม ผลิตได้ 15 สิงหาคม ที่จะถึงนี้