สปสช. ดูการทำงานของรพ.สต.บ้านแหลมไม้ย้อย ที่ร่วมกับเทศบาลตำบลพิกุลออกในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการปั่นจักรยาน

283

เมื่อวันที่ 23 สค.2562 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)บ้านแหลมไม้ย้อย ต.พิกุลออก  อ.บ้านนา จ.นครนายก กับท้องถิ่น(เทศบาลตำบลพิกุลออก) ซึ่งมีจุดเด่นเรื่อง “การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ลดโรคของผู้สูงอายุ ที่เทศบาลตำบลพิกุลออก ภายใต้ “กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทัองถิ่นหรือพื้นที่” มีนางพรนภา อิ่มเอิบ ผอ.รพ.สต.บ้านแหลมไม้ย้อย อ.บ้านนา จ.นครนายก., นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์ นายกเทศมนตรี ตำบลพิกุลออก ต้อนรับคณะ

นางพรนภา กล่าวรายงานว่า ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพิกุลออก มีทั้งหมด 1,157 คน โดยแยกเป็นกลุ่มติดสังคมจำนวน 1,134 คน ร้อยละ 98.96 คน กลุ่มติดบ้าน จำนวน 2 คน ร้อยละ 0.17 และกลุ่มติดเตียง 10 คน ร้อยละ 0.87 คน โดยประเมินจากแบบตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันและจากการคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในปี 2561 พบว่า ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 14.08 คน เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน จำนวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 3.28 มีปัญหาทางสุขภาพช่องปาก 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.09 มีภาวะสมองเสื่อม 3 คนคิดเป็นร้อยละ 0.27 มีปัญหาข้อเข่า 3 คนคิดเป็นร้อยละ 0.27 เสี่ยงต่อภาวะหกล้ม 3 คนคิดเป็นร้อยละ 0.27 เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า 1 คนคิดเป็นร้อยละ 0.09

ด้านทพ.อรรถพร กล่าวว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นั้นให้ความสำคัญเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรค เป็นกลไลสำคัญที่ทำให้คนเรามีสุขภาพดี สปสช. จึงสนับสนุนงบประมาณร่วมกับท้องถิ่น กลายเป็นกองทุนเล็กๆที่ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ เรียกว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนตำบล) ที่ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นั้นสามารถนำกองทุนนี้มาใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ อย่างที่ต.พิกุลออก ใช้งบประมาณส่วนนี้ถูกมาใช้สนับสนุนในผู้สูงอายุ ในพื้นที่ทำกิจกรรมด้วยการออกกำลังกาย ปั่นจักรยานทำให้ผู้สูงอายุในพื้นที่มีสุขภาพดี เพราะการออกกำลังกายช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดหรือความดันโลหิตสูงดีขึ้น เข่าไม่ช้ำ เมื่อร่วมกับการรักษาด้วยแพทย์ให้ยารับประทานทำให้ผู้สูงอายุที่นี่มีสุขภาพดี ขณะเดียวกันผู้สูงอายุแต่เดิมบางคนมีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจก็ได้รับการส่งเสริมให้หันมาออกกำลังกายทำให้ทุกวันนี้นอกจากร่างกายจะแข็งแรงหน้าตายังแจ่มใสและสุขภาพจิตดีด้วย

ด้านนายวุฒิชัย วงษ์อินทร์ นายกเทศมนตรี ตำบลพิกุลออก กล่าวว่า ได้รับงบจากกองทุนสุขภาพตำบล (สปสช.) นำมาส่งเสริมป้องกันโรคโดยพื้นที่ตำบลพิกุลออกมีจำนวนผู้สูงอายุในพื้นที่ เจ็บป่วยโรคเรื้อรังและติดเตียง ดังนั้น เทศบาลฯ จึงเห็นความสำคัญ ด้านสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้เน้นส่งเสริมป้องกันโรค เพื่อลดการเจ็บป่วย จึงนำแนวคิด ลดโรคด้วยการจัดกิจกรรมเต้นตามจังหวะเพลง ออกกำลังกายในพื้นที่ด้วยการเต้นบาสโลบ รำวงรำมะนา ในการฟื้นฟูสุขภาพกาย การพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ และนิทรรศการชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ โดยปั่นจักรยานจัดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ซึ่งในตำบลพิกุลออกนั้นมีทั้งหมด 12 หมู่บ้านและในแต่ละสัปดาห์จะมี 1 หมู่บ้านเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ ซึ่งผลการดำเนินงานมาเป็นเวลา 3 ปีโดยเฉพาะเรื่องการของการปั่นจักรยาน การคัดกรองโรค และอื่นๆ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสุขภาพดีขึ้นทั้งไขมัน และน้ำตาลในเลือดลดลง อีก่ทั้ง ชมรมปั่นจักรยานของชมรมตำบลพิกุลออกยังเป็นผู้สูงอายุถึงร้อยละ 70 และวัยทำงาน ร้อยละ 20 ที่เหลือวัยอื่นๆ ร้อยละ 10 ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ลดโรคลงได้

ในขณะที่นายธนกฤต สุวรรณคล อายุ 65 ปีในฐานะ ประธานชมรมจักรยานปั่นเพื่อสุขภาพ ต.พิกุลออก เล่าว่า ก่อนหน้านั้น ป่วยเป็นเส้นเลือดหัวใจอุดตัน ต้องการการรักษาด้วยการทำบายพาสหัวใจ อาการหนักมาก แต่มีแนวคิดอยากออกกำลังกายและปี 2559 มีชมรมปั่นจักรยาน จึงปั่นจักรยานออกกำลังกายและอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สุดท้ายทางเทศบาลยกให้เป็นต้นแบบการออกกำลังกาย

ส่วนนางสุภาณี วงษ์อินทร์ อายุ 61 ปี ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรค SLE ปวดกระดูกหลัง เดินขัดๆ แต่เมื่อเข้าชมรมปั่นจักรยานได้ออกกำลังกาย และไปพบแพทย์ตามนัด หมอบอกว่าอาการที่ป่วยดีขึ้น เพราะจากการเจาะเลือดหลังมีการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ผลออกมา พบว่าผลเลือดดีขึ้น ขณะนี้อาการต่างๆหายเกือบหมด