สปสช.ลงพื้นที่ร.พ.ชุมแพ ต้นแบบ “One Stop Service ครบวงจร ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” บริการ “ผ่าตัดส่องกล้อง”  ลดส่งต่อ รพ.ขอนแก่น สามารถใช้บัตรทองได้

787

รพ.ชุมแพ พัฒนาระบบ “One Stop Service ครบวงจร  ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” เพิ่มศักยภาพ “ผ่าตัดส่องกล้อง” สิทธิประโยชน์บัตรทอง รักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินอาหาร ทั้งโรคไส้ติ่งอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี  และเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ ดูแลผู้ป่วยโซนตะวันตก จ.ขอนแก่น เข้าถึงบริการ ลดการส่งต่อ รพ.ขอนแก่น พร้อมรุกงานคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ภ.ก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สปสช. พร้อมผู้บริหาร สปสช.ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงาน “One Stop Service หรือ บริการแบบครบวงจร ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ที่ รพ.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น” พัฒนาการผ่าตัดเฉพาะทางด้วยการส่องกล้องและสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง เพื่อช่วยลดความแออัดผู้ป่วย ลดการส่งต่อ” รพ.ศูนย์ขอนแก่น ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 82 กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที รวมทั้ง เพิ่มการเข้าถึง เพื่มศักยภาพ และนัดคิวผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยมี พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ พร้อมแพทย์ผ่าตัดเฉพาะทาง และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ กล่าวว่า บริการ “One Stop Service บริการแบบครบวงจร ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” ด้วยการเพิ่มบริการผ่าตัดวิธีส่องกล้องแผลเล็ก และได้พัฒนาเป็น “หน่วยตรวจวินิจฉัยและการรักษาด้วยการส่องกล้อง”นั้นเป็นกรณีโรคภาวะฉุกเฉินที่ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดอันดับแรก คือ ไส้ติ่งอักเสบ รองลงมาคือ นิ่วในถุงน้ำดี ทั้งถุงน้ำดีอักเสบ ท่อทางเดินน้ำดีอุดตัน ส่วนกรณีไม่ฉุกเฉินที่ผู้ป่วยรับการรักษา ส่วนใหญ่เป็นการผ่าตัดเนื้องอกลำไส้ใหญ่ที่การผ่าตัดส่องกล้องค่อนข้างได้ผลดี นอกจากนี้ยังมีการผ่าตัดก้อนเนื้อไทรอยด์ แก้ไขภาวะไส้เลื่อนหน้าท้องและขาหนีบ รวมถึงผ่าตัดไส้ติ่ง เป็นต้น 

โดยโรงพยาบาลชุมแพทย์มีแพทย์ผ่าตัดเฉพาะทาง ถึง 5 คน ได้พัฒนาความรู้เทคนิคการส่องกล้องรวมถึงทีมงานพยาบาลช่วยส่องกล้อง เพื่อทำให้คนไข้ในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้โรงพยาบาลชุมแพยังได้จัดบริการเชิงรุกในการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบผู้ป่วยและเสียชีวิตจำนวนมาก ในปี 2562 จัดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ให้กับประชาชนใน อ.ชุมแพ และพื้นที่ใกล้เคียง 12 อำเภอ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมาเป็นประธานเปิดในครั้งนั้น โดยพบผู้ที่มีความเสี่ยงและรับบริการส่องกล้อง 211 ราย ผลการตรวจพบเป็นมะเร็ง 6 ราย ได้รับการผ่าตัดรักษาแล้ว 4 ราย และเป็นเนื้องอก 83 ราย

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาการดูแลและรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เป็นมะเร็งพบบ่อยในหญิงไทย ให้บริการตั้งแต่ตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องแมมโมแกรม การผ่าตัดเต้านม และให้ยาเคมีบำบัดโดยแพทย์ผ่าตัดศัลยแพทย์ แต่้าเป็นในกรณีที่ผู้ป่วยรับการฉายรังสีจึงจะส่งต่อไปยัง รพ.ศูนย์ขอนแก่น

“การพัฒนางานด้านศัลยกรรมของโรงพยาบาลชุมแพนั้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยดูแลผู้ป่วยในเขตโซนตะวันตกของจังหวัดขอนแก่นได้อย่างครอบคลุมและช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เพราะเราคิดว่าคนไข้บัตรทองควรได้บริการอย่างเหมาะสม” ผอ.รพ.ชุมแพ กล่าว.

ด้านนพ.การุณย์ ให้สัมภาษณ์หลังเยี่ยมชมระบบบริหารจัดการและการทำงานรพ.ชุมแพว่า   การพัฒนาของหน่วยบริการเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของการสนับสนุนการดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจนประสบผลสำเร็จ ทั้งการบริการที่ครอบคลุมและทั่วถึง อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อดูแลผู้มีสิทธิทั่วประเทศกว่า 48 ล้านคน ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยบริการทั่วประเทศต่างพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการบริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนแต่ละพื้นที่ได้รับบริการสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นจากสิทธิประโยชน์ “บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ” และ “บริการผ่าตัดแบบแผลเล็ก”

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เริ่มในปี 2561 ส่งผลให้หน่วยบริการทั่วประเทศได้พัฒนาศักยภาพเพื่อให้บริการ โดยบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับมีโรงพยาบาลร่วมให้บริการทั้งสิ้น 125 แห่ง ทั่วประเทศ และในพื้นที่เขต 7 ขอนแก่น มีหน่วยบริการเข้าร่วม 7 แห่ง ใน 4 จังหวัด คือ จ.ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ซึ่งที่ผ่านมาให้บริการ 214 ราย (ข้อมูล ก.พ. 61- 14 ก.ค. 62) ส่วนบริการผ่าตัดแบบแผลเล็ก”ในกรณีโรคนิ่วในถุงน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบในพื้นที่เขต 7 ขอนแก่น มีโรงพยาบาลร่วมให้บริการ 16 แห่ง รวมบริการ 677 ครั้ง (ข้อมูล 1 ต.ค. 61 – 28 มิ.ย. 62)

รพ.ชุมแพ เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ขยายบริการจนรองรับผู้ป่วยได้ถึง 250 เตียง เพื่อดูแลคนไข้ในโซนตะวันตก ตกราว 6 แสนราย 

ส่วนใหญ่เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว ยังเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายทางทิศตะวันตกของ จ.ขอนแก่น ในด้านบริการศัลยกรรม โดยพัฒนาการผ่าตัดจนยกระดับบริการ “One Stop Service บริการแบบครบวงจร ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” เพิ่มบริการผ่าตัดวิธีส่องกล้อง รักษาโรคกรณีภาวะฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน โดยเป็นเทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็กที่เป็นมาตรฐาน ช่วยผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว ช่วยเพิ่มการเข้าถึงการรักษา ลดการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลขอนแก่นได้ ทำให้ผู้ป่วยในพื้นที่ไม่ต้องเดินทางไกล นับเป็นแบบอย่างการพัฒนาของหน่วยบริการที่น่าชื่นชม ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รพ.ชุมแพให้บริการผู้ป่วยแล้ว 35 ราย ส่วนบริการผ่าตัดแบบแผลเล็ก” ให้บริการแล้ว 27 ครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางรพ.ชุมแพ ได้ทำการผ่าตัด นางสมบูรณ์ โสภาคุณ อายุ 64 ปี เป็นคนอ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ป่วยเป็นนิวในถุงน้ำดีถึง 78 เม็ด ด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง จากเดิมไปหาหมอที่รพ.ศูนย์ขอนแก่น และต้องรอคิวนานในการผ่าตัด และทราบว่ารพ.ชุมแพสามารถผ่าตัดได้จึงได้เรื่องตามขั้นตอนส่งตัวมาที่รพ.ชุมแพใช้เวลาไม่นานไม่ถึง10วันแพทย์นัดผ่าตัดส่องกล้องเมื่อ2-3 เดือนที่แล้ว ซึ่งถือว่าไวมากเล่นเอาตั้งตัวไม่ทันแต่พอทำแล้วแผลเล็กมาก ดีมากสามารถใช้บัตรทองในการรักษาได้ด้วย วันนี้หมอนัดให้มาติดตามอาการ ป้าสมบูณ์เล่าว่า รพ.ชุมแพดีมาก สะอาด มีเครื่องมือพร้อมเหมือนรพ.เอกชนเลยทั้งที่เป็นรพ.รัฐ ประทับใจบอกไม่ถูก