สปสช.เตรียมเดินหน้า “ร้านยาชุมชนอบอุ่น”ผู้ป่วยรับยาร้านยาคุณภาพ

239

เลขาธิการ สปสช. พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่เขตจตุจักร เยี่ยมชม “ร้านยาเขียวมะกอกเภสัช” หลังร่วมโครงการ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” ประเมินความพร้อมร้านยารองรับนโยบาย ผู้ป่วยรับยาร้านยาคุณภาพ” เผย 27 ส.ค. 62 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมระดมความเดินหน้านโยบาย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช., นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการ สปสช., นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการ สปสช., นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผอ.สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ สปสช.เขต 13 กทม. ในโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น เพื่อพัฒนาเป็นหน่วยบริการร่วมด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเยี่ยมชมการดำเนินงาน “ร้านยาเขียวมะกอกเภสัช” เขตจตุจักร กทม.

 

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ให้ “ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) เป็นสถานบริการสาธารณสุขอื่นเพิ่มเติมตามมาตรา 3  พ..บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดยนำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มีมติดำเนินการในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว 11 เขต และพื้นที่เขตปทุมวัน โดย สปสช.เขต 13 กทม.ได้รับสมัครขึ้นทะเบียนร้ายาชุมชนอบอุ่น ล่าสุดมีร้านยาชุมชนอบอุ่น รวม 51 แห่ง

ทั้งนี้บริการที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นในระยะเริ่มต้นนั้น จะเน้นบริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค อาทิ การคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) พร้อมแจกสมุดบันทึกสุขภาพ การให้สุขศึกษา ความรู้ คำแนะนำด้านสุขภาพ และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การเยี่ยมติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ร่วมกับทีมคลินิกหมอครอบครัว และการให้บริการคลินิกอดบุหรี่

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2563จะขายเพิ่มขึ้ในอีก 12 เขต รวมเป็น 13 เขต ซึ่งจะมีร้านยาชุมชนอบอุ่นเพิ่มมากขึ้น และหากเพิ่มกิจกรรม ได้แก่ การรับยาที่ร้านยา การเติมยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมถึงกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอื่นเพิ่มเติม จะทำให้เภสัชกรประจำในร้านยาชุมชนอบอุ่น เป็น “เภสัชกรประจำครอบครัว” ช่วยเติมเต็มระบบสุขภาพและตอบสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดระบบผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาคุณภาพ เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนไม่ต้องรอคิวรับยา และลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นี้ จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุข สภาเภสัชกรรม และ สปสช. เชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการร้านยาเข้าร่วมเพื่อระดมความเห็นในการดำเนินการ ที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กทม.

“ในวันนี้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น ซึ่งร้านยาเขียวมะกอกเภสัชเป็น 1 ใน 8 ร้านยาชุมชนอบอุ่นในพื้นที่เขตจตุจักรที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ โดยเป็นร้านยา ขย.1 และมีเภสัชกรประจำร้านคอยให้บริการ นอกจากบริการด้านยายังให้บริการสุขภาพใน 4 กิจกรรมร้านยาชุมชนอบอุ่น เพื่อเป็นทางเลือกร่วมดูแลสุขภาพคนในชุมชน รวมการเข้าร่วมนโยบายผู้ป่วยรับยาร้านยาในอนาคต” เลขาธิการ สปสช.กล่าว  

ภญ.นิดา เจียรธีรางกูร เภสัชกรร้านยาเขียวมะกอกเภสัช กล่าวว่ทางร้านได้เข้าร่วมเป็นร้านยาชุมชนอบอุ่นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา และได้เข้าร่วมอบรมกับทาง สปสช.ในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพ ด้วยที่ตั้งของร้านยาอยู่ในชุมชนจึงมองว่า น่าจะมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนได้ โดยในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ร้ายยาเขียวมะกอกเภสัชได้ให้บริการจ่ายยาเม็ดคุมกำเนิด จำนวน 10 ครั้ง การคัดกรองความเสี่ง จำนวน 28 ราย และการให้สุขศึกษา ความรู้สุขภาพ จำนวน 54 ครั้ง

ส่วนนโยบายให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยานั้น มองว่าเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วย เนื่องจากในโรงพยาบาลมีผู้ป่วยมาก อาจทำให้ผู้ป่วยไม่ได้สอบถามข้อสงสัย โดยร้านยาจะเข้ามาช่วยเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้ เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน