เที่ยวสุดชิลล์ที่มหาชัย ครบได้ในวันเดียว กับกิจกรรม “เที่ยวตาม Train @สมุทรสาคร”

286

จังหวัดสมุทรสาครเชิญชวนนักท่องเที่ยวขึ้นรถไฟไปเที่ยวแบบสุดชิลล์ที่มหาชัย ชิมของทะเลสดรสเด็ด เที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ทั้ง ศาลพันท้ายนรสิงห์ วัดโคกขาม ฯลฯ แล้วนั่งเรือข้ามฟากไปท่าฉลอม สัมผัสมนต์เสน่ห์ของชุมชนดั้งเดิมและก้าวแรกของชุมชนจีนในสยาม เที่ยวครบได้ในวันเดียวตามเส้นทางสถานีวงเวียนใหญ่-มหาชัย กับกิจกรรม “เที่ยวตาม Train @สมุทรสาคร”

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครได้มีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเอาไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561-2564 ว่าเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข” โดยเน้นส่งเสริมให้จังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านของการท่องเที่ยวเนื่องจากตั้งอยู่ชายฝั่งทะเล มีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เหมาะกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสาครยังเป็นเมืองที่บันทึกในประวัติศาสตร์เรื่องราวของพันท้าย
นรสิงห์ผู้ซื่อสัตย์ จงรักภักดี และป้อมวิเชียรโชฎก ซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อป้องกันข้าศึกทางทะเล ซึ่งเหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
นอกจากนั้นจังหวัดสมุทรสาครยังมีความได้เปรียบในเชิงที่ตั้งที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีการเดินทางที่สะดวกสบาย และหนึ่งในเส้นทางการเดินทางสู่จังหวัดสมุทรสาครที่มีความรวดเร็วปลอดภัย ก็คือ การเดินทางด้วยรถไฟ โดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากสถานีวงเวียนใหญ่ถึงสถานีมหาชัยเพียงประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น และในอนาคตอันใกล้ จะมีการสร้าง “ป้ายหยุดรถวุฒากาศ” ใต้สะพานถนนราชพฤกษ์ เชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสวุฒากาศ เดินเท้าประมาณ 120 เมตร อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางจากรถไฟฟ้ามาขึ้นรถไฟสู่จังหวัดสมุทรสาครได้อย่างง่ายดาย
จังหวัดสมุทรสาครได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ โดยมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รับรู้ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การจัดกิจกรรม “เที่ยวตาม Train @สมุทรสาคร” ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเกิดแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดสมุทรสาครมากยิ่งขึ้น

การเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินทางใกล้ๆ กรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวเมื่อนั่งรถไฟมาแล้ว สามารถเดินเท้าเข้าไปชิมอาหารตามร้านเด็ดๆ และขึ้นชื่อในย่านมหาชัยได้ นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์ ตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครได้อย่างสะดวกสบาย เช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ศาลพันท้ายนรสิงห์ วัดโคกขาม เป็นต้น และยังสามารถนั่งเรือข้ามฟากไปยังท่าฉลอม ซึ่งยังคงไว้ด้วยมนต์เสน่ห์ของชุมชนดั้งเดิม และเป็นก้าวแรกของชุมชนจีนในสยาม

 

สำหรับรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย มีระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟ จำนวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีวงเวียนใหญ่ ตลาดพลู วัดสิงห์ รางโพธิ์ และมหาชัย ให้บริการเดินรถไป – กลับ วันละ 34 เที่ยว จากสถานีวงเวียนใหญ่ – มหาชัย เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30. – 21.10 น. และจากสถานีมหาชัย – วงเวียนใหญ่ เริ่มตั้งแต่เวลา 04.30. – 19.00 น. ค่าโดยสารตลอดเส้นทาง 10 บาท

 

ขนมแกงบวดถั่วขาว อยู่ป่าชายเลน

ทางรถไฟสายนี้เปิดให้บริการประชาชนมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปีจึงนับเป็นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์อีกสายหนึ่งของไทยที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน และที่สำคัญทางรถไฟสายนี้ยังเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ที่รัชกาลที่ 5 ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินประทับรถไฟพระที่นั่งผ่านทางรถไฟสายนี้ สมัย ร.ศ. 124 อีกด้วย