LINE ประเทศไทย ขานรับนโยบายรัฐ จัดอบรมโครงการ STOP “FAKE NEWS” ข่าวจริงหรือข่าวปลอม คิดก่อนกด”พร้อมตั้งศูนย์สกัดข่าวปลอม

294

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 กันยายน 2562 ที่เกษร เออเบิร์น รีสอร์ท ชั้น19 ตึกเกษรทาวเวอร์ ได้มีพิธีเปิดเวิร์คช้อป STOP “FAKE NEWS” ข่าวจริงหรือข่าวปลอม คิดก่อนกด” จัดโดย

LINE ประเทศไทย รับนโยบายบริษัทแม่ ไลน์ พลัส คอร์ปอเรชั่น ประเทศเกาหลี ประกาศเปิดตัวแคมเปญ STOP “FAKE NEWS” มุ่งให้ความรู้ด้านการใช้งานสื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย แก้ปัญหาการแพร่กระจายของ “ข่าวปลอม” และข้อมูลออนไลน์ที่ไม่ถูกต้อง 

เดินหน้าจัดเวิร์คชอป STOP “FAKE NEWS” ข่าวจริงหรือข่าวปลอม คิดก่อนกด” เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจแก่นิสิต นักศึกษาและเยาวชน โดยเฉพาะในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และนิเทศศาสตร์ ถึงผลกระทบของปัญหาข่าวปลอม วิธีการพิจารณาแหล่งข่าวและการค้นหาข้อมูลอย่างถูกต้อง รวมถึงการใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัย  สำหรับคนรุ่นใหม่ ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกและสร้างนิสัย คิดก่อนกด

โดยมีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เป็นประธานเปิดเวิร์คช้อป การให้ความรู้”ข่าวจริงหรือข่าวปลอม คิดก่อนกด”

จัดโดยมี LINE TODAY(แพลตฟอร์มรวบรวมข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ) และพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศไทย ได้แก่ สำนักข่าวเอพี และสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้การสนับสนุน 

ดร.พิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท LINE ประเทศไทย จำกัด เผยถึงสถานการณ์ข่าวปลอมในปัจจุบันว่า ในยุคที่โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลสูงต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนอย่างทุกวันนี้ ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้โดยง่าย ทว่า ข่าวสารเหล่านั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน จึงทำให้บางครั้งไม่สามารถแยกแยะหรือพิจารณาได้ว่าเป็นข้อมูลจริงที่เชื่อถือได้หรือไม่ และกลายเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ข่าวปลอมหรือ Fake News ถูกส่งต่อหรือแชร์และเผยแพร่ออกไปโดยง่าย จนปัจจุบันถือเป็นวิกฤติข่าวปลอมที่ผู้ใช้งานสื่ออนไลน์ต่างตกเป็นทั้งเหยื่อและผู้เผยแพร่โดยไม่รู้ตัว 

สำหรับแพลตฟอร์ม LINE เรามีช่องทาง LINE TODAY ที่รวบรวมคอนเทนต์ทั้งสาระความรู้และข่าวสารประจำวันจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้กว่า 160 แหล่งข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างวางใจ

“LINE รับรู้และเฝ้าติดตามถึงปัญหาสังคมที่เกิดจาก “ข่าวปลอม” มาอย่างต่อเนื่อง และได้เริ่มวางแผนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหานี้ ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องข่าวปลอมที่กำลังกลายเป็นวิกฤติอย่างทุกวันนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในประเทศไทย หรือบางประเทศในเอเชียเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลก หลายๆ ประเทศได้เริ่มออกกฎหมายมาจัดการกับข่าวปลอมนี้ แต่กฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งเท่านั้น เพราะการจะหยุดการเกิดและการแพร่กระจายได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม ประเทศไทย 

รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับวิกฤติข่าวปลอม โดยล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดตั้งศูนย์สกัดกั้นข่าวปลอม (เฟคนิวส์ เซ็นเตอร์) ต้นเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประชาชนตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดี” ดร. พิเชษฐ กล่าวเสริม

“LINE ในฐานะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลก เรามีความใกล้ชิดกับปัญหาข่าวปลอมที่เกิดขึ้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเราที่จะมีบทบาทในการร่วมแก้ปัญหาวิกฤติข่าวปลอมที่กำลังเกิดขึ้นด้วยการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนทั่วไป โดยบริษัท ไลน์ พลัส คอร์ปอเรชั่น ประเทศเกาหลี ได้ริเริ่มจัดโครงการ STOP

“FAKE NEWS” สร้างแคมเปญเพื่อสังคมทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักข่าวเอพีในการดำเนินการแคมเปญดังกล่าว และมีการจัดทำวีดีทัศน์อนิเมชั่นให้ความรู้แก่ผู้ชมถึงขั้นตอนการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลที่ได้รับก่อนการเผยแพร่ต่อแก่ผู้อื่น โดยมีการทำถึง 5 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ไทย อินโดนีเซีย จีน และญี่ปุ่น

สำหรับโครงการ STOP “FAKE NEWS” ในประเทศไทย LINE ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักข่าวเอพี LINE ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ LINE TODAY จัดเวิร์คชอป STOP “FAKE NEWS” ข่าวจริงหรือข่าวปลอม คิดก่อนกด ให้ความรู้และความเข้าใจแก่นิสิต นักศึกษา และเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และนิเทศศาสตร์ ถึงผลกระทบของปัญหาข่าวปลอม วิธีการพิจารณาแหล่งข่าวและการค้นหาข้อมูลอย่างถูกต้อง รวมถึงการใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัย

“เราเชื่อว่าการจัดเวิร์คชอปครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นในเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในสายงานด้านการสื่อสารและสารสนเทศ มีความรู้ ความเข้าใจถึงผลกระทบของข่าวปลอมมากขึ้น นำไปสู่การมีจิตสำนึกในการช่วยกันหยุดการแพร่กระจาย ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะช่วยลดปัญหาวิกฤติข่าวปลอมได้ในระยะยาว” ดร. พิเชษฐ กล่าวทิ้งท้าย

เวิร์คชอป STOP “FAKE NEWS” ข่าวจริงหรือข่าวปลอม คิดก่อนกด จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.– 15.00 น. ณ เกษร เออเบิร์น รีสอร์ท ชั้น 19 ตึกเกษรทาวเวอร์ และที่จังหวัดขอนแก่นในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าขอนแก่น โดยมีนิสิต นักศึกษา รวมถึงอาจารย์ในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งแรกนี้รวมกว่า 400 คน

###

เกี่ยวกับ ไลน์ พลัส คอร์ปอเรชั่น

ไลน์ พลัส คอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2556 ที่ประเทศเกาหลีใต้ในฐานะบริษัทลูกของ ไลน์ คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของ LINE ทั่วโลก ด้วยการทำงานร่วมกันของโปรแกรมเมอร์ นักออกแบบ นักการตลาด พนักงานขาย และผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์จากทั่วโลก

เกี่ยวกับ ไลน์ คอร์ปอเรชั่น

ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (NYSE: LN / TSE: 3938) มุ่งมั่นเพื่อภารกิจ “Closing the Distance” หรือ “การทำให้ช่องว่างระหว่างผู้คนนั้นหายไป”) โดยรวบรวมข้อมูล การบริการรับส่งข้อสู่ผู้ใช้งาน แอพส่งข้อความ LINE เปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนายน 2554 และต่อมาเติบโตเป็นระบบนิเวศข้อมูลที่หลากหลายทั่วโลกรวมถึงเทคโนโลยี AI, Fintech และข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมาย สำหรับ ไลน์ ประเทศไทย ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2555 และแอพส่งข้อความ LINE Chat เป็นแอพที่ได้รับความนิยมสูงสุด

เกี่ยวกับสำนักข่าว AP

แอสโซซิเอตเต็ท เพรส (AP) เป็นเครือข่ายข่าวใหญ่ระดับโลกที่สำคัญ ส่งมอบข่าวที่รวดเร็วและไม่มีอคติ จากทั่วทุกมุมโลกไปยังแพลตฟอร์มและสื่อต่างๆทั้งหมด AP ก่อตั้งขึ้นในปี 2389 ปัจจุบัน เอ พี เป็นแหล่งข้อมูลและข่าวสารที่น่าเชื่อถือที่สุด ในวันหนึ่งๆ ประชากรโลกมากกว่าครึ่งอ่านข่าวจาก AP บนเว็บไซต์: www.ap.org