กรรมการผู้จัดการบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) รับโล่เกียรติยศบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งปี 2019

176

หม่อมเจ้าประภาพันธ์ุ (ภานุพันธ์ุ) กรโกสียกาจ ประธานในพิธีประทานโล่เกียรติยศ ให้กับนายสันติ ปิยะทัต กรรมการผู้จัดการบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งปี 2019 และร่วมถ่ายภาพกับผู้เข้ารับรางวัลของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

The Foundation of the Scientific and Technological Council of Thailand (FSTT) conferred a plaque of honor upon Mr. Santi Piyatat, the Managing Director of KC Property Public Company Limited, as the “Role Model of Real Estate Development Sector” of the year 2019 and joined a group photography with the awardees of the Foundation of the Scientific and Technological Council of Thailand (FSTT) at the main auditorium of Chulabhorn Research Institute Thanon Vibhavadi Rangsit on 18 October 2019.