ชาวนาอุบลฯ เฮ “ธรรมนัส”ขับรถไถ“คิกออฟ“ปลูกพืชฟื้นฟูหลังน้ำลด

109

รมช.เกษตรและสหกรณ์ “ธรรมนัส พรหมเผ่า” คิกออฟ ปลูกพืชฟื้นฟูเกษตรกรรมชาวนา หลังน้ำลด พร้อมมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ส.ป.ก. 4-01 อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่16 ตุลาคม 2562 ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อเก็บเมล็ดพันธ์ สร้างรายได้ในพื้นที่นาข้าวหลังน้ำลด” ณ หมู่ 11 บ้านศรีบัว ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมตัวแทนส่วนราชการสังกัดในท้องถิ่น ร่วมในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

โดย ร.อ. ธรรมนัส ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืช ทั้งถั่วพร้า และปอเทือง ให้เกษตรกรและชาวนาที่แสดงความต้องการเข้าร่วมโครงการ ก่อนจะร่วมหว่านเมล็ดในนาข้าว พร้อมกับขับรถไถเพื่อเกลี่ยเมล็ดลงในที่นา ของชาวนาบ้านศรีบัว ด้วย โดย ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ให้กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถสร้างรายได้ จากการเก็บเมล็ดพันธุ์ จำหน่ายให้กับกรมพัฒนาที่ดิน ในราคากิโลกรัมละ 23 – 25 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนและปรับปรุงดินในพื้นที่อื่นต่อไป

โดยเบื้องต้น ในการเปิดคิกออฟ วันนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดให้กับเกษตรกร จำนวน 175 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ไร่ รวมทั้งมอบข้าวสาร ให้แก่หมอดินอาสาและเกษตรกร จำนวน 400 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยหลังจากน้ำลด สำหรับพื้นที่ต่อไป จะเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ทั้งร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ และขอนแก่น ตลอดจนภาคเหนือด้วย ทั้งนี้อยากเรียนถึงพี่น้องเกษตรกรว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ในการช่วยเหลือหลังน้ำลด โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯ จะเข้าไปเยียวยาเกษตรกรอย่างทั่วถึงและให้อาชีพใหม่ ซึ่งครม. เมื่อวานนี้ได้อนุมัติซื้อเมล็ดพันธ์ข้าว 6 หมื่นกว่าตัน ขณะเดียวกันยังจะสนับสนุนการเลี้ยงปศุสัตว์ ทั้ง ปลา เป็ด ไก่ หมู และซื้อเมล็ดถั่วและข้าวโพด แจกจ่ายพี่น้องเกษตรกรให้ทันเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวในฤดูนี้

ในโอกาสนี้ ร.อ.ธรรมนัส ยังได้มอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จำนวน 50 ราย ซึ่งในอำเภอเขื่องในทั้ง 18 ตำบล เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 13 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 90,000 ไร่ ได้ดำเนินการจัดที่ดินไปแล้ว 53,000 ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 9,251 ราย

สำหรับอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม จำนวน 17 ตำบล 126 หมู่บ้าน ประชาชน 3,559 ครัวเรือน จำนวนประชากร 14,136 คน ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายประกอบด้วย นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ชุมชน และพื้นที่อื่น ๆ รวม เนื้อที่ 392,878 ไร่ ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายลง และหลายพื้นที่กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้ว