“ธรรมนัส”หนุนเกษตรแปลงใหญ่ ทำเศรษฐกิจพอเพียง จ.กระบี่

63

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการนำร่องบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางเจริญ จังหวัดกระบี่ ย้ำสนับสนุนทำเกษตรแปลงใหญ่ผสมผสาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความก้าวโครงการนำร่องการบริหารจัดการที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่ บ้านบางเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 12ตุลาคม 2562ที่ผ่านมา ว่า เดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และกรมป่าไม้ ได้ให้บริษัทจิตรธวัชสวนปาล์มจำกัด ใช้ประโยชน์ในการปลูกปาล์มน้ำมันและได้หมดอายุการอนุญาตเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2543 ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ ตำบลเขาเขน ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา และ ตำบลนาเหนือ ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน โดยชาวชุมชนตำบลนาเหนือ มีความต้องการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการเกษตร และมีการทำประชาพิจารณ์ของชุมชนผ่านทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ ให้มีการของบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน ผ่านสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่และได้ขออนุญาตใช้พื้นที่กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เพื่อก่อสร้างแหล่งน้ำขนาด 77,000 ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการในปี 2558 และในปี 2560 ได้วางระบบท่อส่งน้ำความยาว 3,000 เมตร และจัดทำโครงการนำร่องการบริหารจัดการดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปรับสภาพพื้นที่และแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 2 ไร่ จำนวน 60 แปลง รวมพื้นที่ที่ขออนุญาตใช้จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ จำนวนกว่า 215 ไร่

นอกจากนี้ ระหว่างลงพื้นที่ตรวจโครงการนำร่องบริหารจัดการที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางเจริญ ดังกล่าว ร.อ.ธรรมนัส พร้อมคณะทำงาน ยังได้โดยสารรถพ่วงข้างของชาวบ้านไปเยี่ยมชมแปลงโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน ในการปลูกพืชหมุนเวียน อาทิ สัปปะรด ชะอม พืชผักสวนครัว อีกด้วย

จากนั้น ร.อ. ธรรมนัส ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนพนมเบญจา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เพื่อเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ให้เกษตรกร จำนวน 335 ราย พร้อมกล่าวช่วงหนึ่งว่า จะดำเนินการยึดคืนที่ดินที่ถูกครอบครองโดยมิชอบกลับคืนมาจัดสรรให้กับเกษตรกรที่ไร้ที่ทำกิน ทั้งหมด และจะจัดการให้เรียบร้อยโดยเร็ว ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจ ร.อ.ธรรมนัส พร้อมคณะทำงาน ได้เดินทางกลับกรุงเทพฯในช่วงค่ำวันเดียวกัน