4 เด็กไทยรักการอ่านสานต่องานศิลป์ คว้ารางวัลชนะเลิศการ “ประกวดผลงานศิลปะสร้างสรรค์จากวรรณกรรมไทยกับอินทัช ปี 13”

149

ทราบผลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการประกวดผลงานศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนไทยใน โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน ภูมิใจในภาษา และวรรณกรรมไทย พร้อมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทย ผ่านการถ่ายทอดแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการอ่านนำเสนอเป็นภาพวาดจากจินตนาการ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลและนิทรรศการ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย จัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คุณชลาลักษณ์ บุนนาค ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, คุณเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ศิลปินชั้นครูแห่งวงการศิลปะและวรรณกรรมของไทย สื่อมวลชน คณะครูอาจารย์ และเยาวชนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมงานกันอย่างอบอุ่น พร้อมร่วมชื่นชมนิทรรศการผลงานศิลปะของเยาวชนที่ได้รับการจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม

กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแสดงพิเศษชุด “บวรศิลป์ถิ่นไทย” ของกลุ่มคิดบวกสิปป์ ที่เคยสร้างชื่อเสียงจากรายการ Thailand’s Got Talent มาแล้ว ก่อนจะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำเสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ , อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก , คุณหญิงวิมล      ศิริไพบูลย์ ดร.สังคม ทองมี , อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร , อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และคุณธวัชชัย สมคง พร้อมเข้าสู่พิธีมอบรางวัลและประกาศผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศของโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 อย่างเป็นทางการ โดยแบ่งผลงานออกเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา ดังนี้

ประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ : รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ 

เด็กชายธนกร แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

 • ชื่อผลงาน “มหกรรมในท้องทุ่ง”
 • แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมเรื่อง “มหกรรมในท้องทุ่ง”

 มัธยมศึกษาตอนต้น

 รางวัลชนะเลิศ : รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่

 เด็กชายพู่กัน สร่องศรี โรงเรียนสารวิทยา

 • ชื่อผลงาน “ชักพระ”
 • แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมเรื่อง “บ้านชายทุ่ง”

มัธยมศึกษาตอนปลาย  

 รางวัลชนะเลิศ : รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ได้แก่

 นางสาวมนทกานติ  ฤทธิ์จำนงค์ โรงเรียนศรียาภัย

 • ชื่อผลงาน “ความรู้สึกข้างใน”
 • แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมเรื่อง “เสียงเดือนในเสียงหวูดรถไฟ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท ได้แก่

 นางสาววนวรรณ ศิริจินโน ชมรมสอนศิลปะหอศิลป์ปาร์ตี้อาร์ตแกลลอรี่

 • ชื่อผลงาน “ข้าวก้นบาตรของหลวงปู่”
 • แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมเรื่อง “คนอยู่วัด”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท ได้แก่

 นางสาวศรัญญา ชัยวงศ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

 • ชื่อผลงาน “หนูลูกพระ”
 • แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมเรื่อง “ขวัญสงฆ์”

 • อุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ : รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 120,000 บาท ได้แก่

 นายผจงภักดิ์ เอาเจริญภักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (เพาะช่าง)

 • ชื่อผลงาน “โฮปเฟล”
 • แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมเรื่อง “ไผ่แดง”

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : รับเงินรางวัลมูลค่า 60,000 บาท ได้แก่

นางสาวพิสชา พ่วงลาภ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์

 • ชื่อผลงาน “แสงสว่างแห่งศรัทธา”
 • แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมเรื่อง “ตำนานภูเขาทอง”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท ได้แก่

 นายพงศธร ทิพาเสถียร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ชื่อผลงาน “เรื่องราวของเจ้าทองเทา”
 • แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมเรื่อง “หมา (อยู่) วัด”

 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนผลงานของเยาวชน ผ่านการจำหน่ายภาพการกุศลสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา รายได้ทั้งหมด (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ที่ www.intouchcompany.com ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ติดตามผลการประกาศรางวัลและข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ FB : intouchstation  สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 082-796-1670-1, 02-934-6767 และ 02-118-6953 หรือ Line ID: Jintanakarn.intouch