คุรุสภาขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชารชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ประจำปี 2563

164

คุรุสภาขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชารชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 เพื่อชิงเงินรางวัล จำนวน 250,000 บาท

ต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นมาใหม่ ส่งเข้าประกวดเป็นทีมๆ ละ 3 – 5 คน ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ ความยาว 0.30 – 1 นาที และสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงาน

โดยกรอกข้อมูลในการสมัคร ประกอบด้วย ชื่อทีม ชื่อผลงาน รายละเอียดของสมาชิกในทีม และแรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562

สมัครและส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ http://www.ksp.or.th/ksp2018/2019/11/12294/