มทร.รัตนโกสินทร์ จัด เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ ชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5

117

เมื่อวันที่ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับหน่วยงาน ต่างๆ ทั้ง ภาครัฐ-ภาคเอกชน จัดการแข่งขัน เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ โดยเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต เป็นประจำทุกปี

การแข่งขันเดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติฯ เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขัน จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบทุนการจัดกิจกรรม สาธารณประโยชน์ของมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จากนั้นได้รับเกียรติจากนางสาวสลาลีวรรณ ทัพทวีนายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดงาน และอ.สมใจ ศรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภท Overall อันดับ 1 ระยะทาง 21 กม. ฝ่ายหญิง ได้แก่ คุณบุญศรี รุ่งภักดีสวีสดิ์ สังกัดทีม อิสระ ด้วยสถิติ 1.52.18 น. ฝ่ายชาย ได้แก่ คุณเทพกร งามศิริ จากสังกัดทีมนอกคอกทีม ด้วยสถิติ 1.21.28 น.และ ระยะทาง 10 กม. ฝ่ายหญิง ได้แก่ คุณภัทราภรณ์ มะลิลา จากทีม มทร ด้วยสถิติ 44.09 น.และฝ่ายชาย ได้แก่ คุณนพกร สุขสมบูรณ์ สังกัดทีม lo1 ศาลายารันนิ่ง ด้วยสถิติ 39.45 น. ทั้งนี้ยังมีอีกหลากหลายรางวัล ทาง มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านมา ณ โอกาสนี้