สพฐ. กำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังพร้อมรับแผ่นดินไหว ย้ำสร้างการรับรู้สู่นักเรียนและชุมชน

22

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือด่วนมากพร้อมข้อมูลรายละเอียด ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหว โดยเฉพาะสถานศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศลาว ขนาด 6.4 ความลึก 3 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน ประมาณ 20 กิโลมตร เบื้องต้นรู้สึกสั่นไหวบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากเหตุดังกล่าวส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบ

“สพฐ. มีความห่วงใยในเรื่องนี้มาก จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กำชับสถานศึกษาในสังกัด เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ เฝ้าระวังความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ทราบถึงภัยและผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว และรายงานด่วนให้ สพฐ. ทราบเมื่อเกิดเหตุ” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสื่อเผยแพร่ความรู้ธรณีพิบัติภัยได้ที่ เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี http://www.dmr.go.th/ewt_news.php?id=6816 และติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวได้ที่ เว็บไซต์กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.earthquake.tmd.go.th/home.php