เชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน Open House: ปั้น ปรุง เปลี่ยน ธุรกิจใหม่ ให้ DIProm: Fullfill New Entrepreneurs ปรับเปลี่ยนธุรกิจที่ใช้ประสิทธิภาพเป็นแรงขับเคลื่อน

103

ขอเชิญท่านผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน Open House:
ปั้น ปรุง เปลี่ยนธุรกิจใหม่ ให้ DIProm: Fullfill New Entrepreneurs ปรับเปลี่ยนธุรกิจที่ใช้ประสิทธิภาพเป็นแรงขับเคลื่อน ( Efficiency Driven Economy ) สู่การเป็นธุรกิจใหม่ที่ใช้นวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อน (Innovation-Driven Economy )
พร้อมรับกิจกรรมช่วยเหลือมากมายในวันงาน ที่สามารถสร้าง พัฒนา ธุรกิจใหม่ของท่านในรูปแบบที่ครบวงจร ทั้งด้านองค์ความรู้ที่หลากหลาย แหล่งเงินทุนที่พร้อมให้การสนับสนุน
วันที่ 22 มกราคม 2563. ณ. โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 เวลา 12.30-17.00

💋💋🎉🎉💰💰💰😊💸💸💸💸💸💸💸🎖
รับฟังสัมนาฟรี จากกูรูดัง ตัวจริง เป็นๆ 😊😊
คุณแดน ศรมณี กรรมการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) Global Brand Lead /Global Branding LINE Company(Thailand) Limited
ปรับ mindset
ในหัวข้อ เทคนิคและปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
และ
🎖🎖🎖
คุณพิสมัย รอดสวาสดิ์ เจ้าของธุรกิจที่พัฒนาสินค้าการเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมทั้งนำ Innovation มาพัฒนาต่อยอดสู่ระดับสากล
จะมาพูดในหัวข้อ “เกษตร 4.0 ทำอย่างไร”
🎖🎖🎉🙂🙂
จัดโดย
กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด่วน (!!!!)
ที่นั่งจำนวนจำกัด
สามารถลงทะเบียนร่วมงาน ฟรี💋
ได้ 2 ช่องทาง
1. QR Code
2. กดที่ลิงค์
http://www.toboon.co.th/iweb/users/register/2/index

สอบถามเพิ่มเติม ที่
คุณณัฐพล ชุณหกาญจน์ 02-202-4571-3