เปิดใช้งานแล้ว! สถานีเรดาร์เพื่อการตรวจจับพลาสมาบับเบิลที่รบกวนสัญญาณวิทยุสื่อสารและนำทาง

55

วันที่ 17 มกราคม 2563 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว.มอบหมายให้นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษา รมว.อว.เปิดสถานีเรดาร์เพื่อการตรวจจับพลาสมาบับเบิลที่รบกวนสัญญาณวิทยุสื่อสารและนำทาง ณ.สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ (NICT) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประเทศไทย ร่วมเปิดใช้งานสถานีเรดาร์ที่ตั้งอยู่ที่ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อตรวจจับพลาสมาบับเบิล ที่รบกวนการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ โดยที่ตั้งของวิทยาเขตนั้นอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็กโลก ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีการคาดการณ์ทางทฤษฎีว่าพลาสมาบับเบิลจะก่อตัวขึ้น ทำให้พื้นที่นี้เป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับการตรวจจับพลาสมาบับเบิลที่จะรบกวนการแพร่กระจายคลื่นวิทยุในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งทำให้การนำทางและการสื่อสารผ่านดาวเทียมแย่ลง

ด้วยเหตุนี้ การตรวจจับและพยากรณ์พลาสมาบับเบิลอย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าการตรวจจับพลาสมาบับเบิลอย่างสม่ำเสมอด้วยสถานีเรดาร์แห่งนี้ จะนำมาสู่ความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการใช้งานระบบนำทางด้วยดาวเทียมที่แม่นยำ ทั้งในด้านการเกษตร การก่อสร้าง และอื่นๆ อีกมากมาย